19006172

Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động khi có nhiều hợp đồng lao động

Quỹ tai nạn lao động khi làm việc theo nhiều hợp đồng

Cho tôi hỏi: Luật mới thì trường hợp người lao động giao kết cùng một lúc với nhiều doanh nghiệp thì đóng vào quỹ tai nạn lao động như thế nào? Có phải chỉ đóng ở công ty đầu tiên không ạ?Quỹ tai nạn lao độngTư vấn chế độ tai nạn lao động: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn.xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“1. Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục này là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.”

Như vậy:

Theo quy định trên, nếu người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, đối tượng phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Quỹ tai nạn lao động

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Như vậy:

Trường hợp người lao động cùng giao kết hợp đồng với nhiều doanh nghiệp mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở những công ty đó chứ không phải chỉ đóng ở công ty giao kết hợp đồng đầu tiên. Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 22 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì từng người sử dụng lao động sẽ đóng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Trách nhiệm của công ty khi nhân viên bị tai nạn lao động

Chi phí y tế công ty phải thanh toán khi người lao động bị TNLĐ?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vướng mắc về trách nhiệm đóng vào quỹ tai nạn lao động khi làm việc theo nhiều hợp đồng; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam