19006172

Đóng 10 tháng BHXH tự nguyện khi rút BHXH 1 lần được bao nhiêu?

Đóng 10 tháng BHXH tự nguyện khi rút BHXH 1 lần được bao nhiêu?

Tôi muốn đóng BHXH tự nguyện, tôi làm nông nghiệp ở quê thì có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện được hay không? Trường hợp chỉ đóng được 10 tháng mà chưa đóng đủ 1 năm, khi ngừng đóng muốn rút tiền BHXH một lần thì số tiền rút được là bao nhiêu vậy ạ? Mong tổng đài tư vấn giải đáp giúp toi về vấn đề này. Xin cảm ơn rất nhiều.Đóng 10 tháng BHXH tự nguyện

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn làm nông nghiệp ở quê nếu bạn không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc thì có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Thứ hai, đóng 10 tháng BHXH tự nguyện khi rút BHXH 1 lần được bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH có quy định:

“b) Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần được Điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.”

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì:

“Điều 4. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 79 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này được điều chỉnh như sau:

a) Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng;”

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn: Nếu bạn đóng được 10 tháng BHXH tự nguyện thì bạn sẽ có mức hưởng BHXH 1 lần bằng: 22% x tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Mọi thắc mắc của bạn liên quan của bạn liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Hưởng BHXH 01 lần khi có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện

Bình quân tiền đóng BHXH để nhận 1 lần khi đóng cả BHXH bắt buộc và tự nguyện

luatannam