19006172

Đóng bảo hiểm 14 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm 14 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Chào anh chị, sổ bảo hiểm của bố em hiện nay đóng được 14 năm bố em đang tính xem nên rút BHXH 1 lần hoặc nhận lương hưu. Bố em muốn biết số tiền BHXH 1 lần được bao nhiêu để cân nhắc ạ. Anh chị tính giúp em ạ, em cảm ơn em xin gửi chi tiết quá trình đóng ạ.

Năm 1999: Từ tháng 01/1999 – 10/1999 là 10 tháng với mức đóng 597.500 đồng; Từ tháng 11/1999 – 12/1999 là 2 tháng với mức đóng là 1.599.650 đồng;

Năm 2000: Từ tháng 1/2000 – 12/2000 là 12 tháng với mức đóng là 1.599.650 đồng

Năm 2001: Từ tháng 1/2001 – 12/2001 là 12 tháng với mức đóng là 1.599.650 đồng

Năm 2002: Từ tháng 1/2002- 12/2002 là 12 tháng với mức lương là 2.000.000 đồng

Năm 2003: Từ 1-12/2003 là 12 tháng với mức đóng là 2.200.000 đồng

Năm 2007: Từ tháng 1/2007 – 6/2007 là 6 tháng với mức đóng là 7.374.258 đồng; Từ tháng 7/2007 – 12/2007 là 6 tháng với mức đóng là 7.388.456 đồng

Năm 2008: Từ tháng 01/2008 – 6/2008 là 6 tháng với mức đóng là 8.056.000 đồng; Từ tháng 7/2008 – 12/2008 là 6 tháng với mức lương là 8.258.500 đồng 

Năm 2009: Từ 1/2009 – 3/2009 là 3 tháng với mức đóng là 8.487.500 đồng; Từ 4/2009 – 4/2009 là 1 tháng với mức đóng là 10.800.000 đồng; Từ tháng 5/2009 – 5/2009 là 1 tháng với mức đóng là 11.882.500 đồng; Từ tháng 6/2009 – 12/2009 là 7 tháng với mức đóng là 13.000.000 đồng;

Năm 2010: Từ tháng 01/2010 – 4/2010 là 4 tháng với mức đóng là 13.000.000 đồng; Từ tháng 5/2010 – 5/2010 là 1 tháng với mức đóng là 14.523.210 đồng; Từ tháng 6/2010 – 12/2010 là 7 tháng với mức đóng là 14.600.000 đồng;

Năm 2011: Từ tháng 1/2011 – 4/2011 là 4 tháng với mức đóng là 14.600.000 đồng; Từ tháng 5/2011 – 12/2011 là 8 tháng với mức đóng là 16.600.000 đồng 

Năm 2012: Từ tháng 1/2012 – 4/2012 là 4 tháng với mức đóng là 16.600.000 đồng; Từ tháng 5/2012 – 11/2012 là 7 tháng với mức đóng là 18.750.200; Từ tháng 12/2012/-12/2012 là 1 tháng với mức đóng là 16.349.980

Năm 2013: Từ tháng 1/2013 – 6/2013 là 6 tháng với mức đóng là: 16.349.980; Từ tháng 7/2013 – 12/2013 là 6 tháng với mức đóng là 16.513.260

Năm 2014: Từ tháng 1/2014 – 6/2014 là 6 tháng với mức đóng là 16.513.260 = 6 tháng * 16.513.260 * 1.2 = 118.895.472; Từ tháng 7/2014 – 12/2014 là 3 tháng với mức đóng là 16.678.110

Năm 2015: từ tháng 1/2015 – 12/2015 là 12 tháng với mức đóng là 17.000.000 đồng.Đóng bảo hiểm 14 nămDịch vụ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Đóng bảo hiểm 14 năm lãnh được bao nhiêu tiền  của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 60 và Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng= (1,5 x Mbpl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x Mbql x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Như vậy, cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 01: xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần: Bạn có 13 năm đóng BHXH, trong đó có 11 năm đóng BHXH trước năm 2014 và 2 năm đóng BHXH từ sau năm 2014. Vậy bạn được hưởng (12 năm * 1.5 tháng + 2 năm * 2 tháng) = 22 tháng mức bình quân tiền lương.

Bước 3: Tính mức bình quân tiền lương:

Năm 1999:

– Từ tháng 01/1999 – 10/1999 là 10 tháng với mức đóng 597.500 đồng = 10 tháng * 597.500 * 3.53 = 2.091.750

– Từ tháng 11/1999 – 12/1999 là 2 tháng với mức đóng là 1.599.650 đồng = 2 tháng * 1.599.650 * 3.53 = 11.293.529

Năm 2000:

– Từ tháng 1/2000 – 12/2000 là 12 tháng với mức đóng là 1.599.650 đồng = 12 tháng * 1.599.650 * 3.58 = 68.720.964

Năm 2001:

– Từ tháng 1/2001 – 12/2001 là 12 tháng với mức đóng là 1.599.650 đồng = 12 tháng * 1.599.650 * 3.59 = 68.912.922

Năm 2002:

– Từ tháng 1/2002- 12/2002 là 12 tháng với mức lương là 2.000.000 đồng = 12 tháng * 2.000.000 * 3.46 = 83.040.000

Năm 2003:

– Từ tháng 1/2003 – 12/2003 là 12 tháng với mức lương là 2.200.000 đồng = 12 tháng * 2.200.000 * 3.35 = 88.440.000

Năm 2007:

– Từ tháng 1/2007 – 6/2007 là 6 tháng với mức đóng là 7.374.258 đồng = 6 tháng * 7.374.258 * 2.47 = 109.286.504

– Từ tháng 7/2007 – 12/2007 là 6 tháng với mức đóng là 7.388.456 đồng = 6 tháng * 7.388.456 * 2.47 = 109.496.918

Năm 2008:

– Từ tháng 01/2008 – 6/2008 là 6 tháng với mức đóng là 8.056.000 đồng = 6 tháng * 8.056.000 * 2.01 = 97.155.360

– Từ tháng 7/2008 – 12/2008 là 6 tháng với mức lương là 8.258.500 đồng = 6 tháng * 8.258.500 đồng * 2.01 = 99.597.510

Năm 2009:

– Từ 1/2009 – 3/2009 là 3 tháng với mức đóng là 8.487.500 đồng = 3 tháng * 8.487.500 * 1.88 = 47.869.500

– Từ 4/2009 – 4/2009 là 1 tháng với mức đóng là 10.800.000 đồng = 1 tháng * 10.800.000 đồng * 1.88 = 20.304.000

– Từ tháng 5/2009 – 5/2009 là 1 tháng với mức đóng là 11.882.500 đồng = 1 tháng * 11.882.500 * 1.88 = 22.339.100

– Từ tháng 6/2009 – 12/2009 là 7 tháng với mức đóng là 13.000.000 đồng = 7 tháng * 13.000.000 * 1.88 = 171.080.000

Năm 2010:

– Từ tháng 01/2010 – 4/2010 là 4 tháng với mức đóng là 13.000.000 đồng = 4 tháng * 13.000.000 đồng * 1.72 = 89.440.000

– Từ tháng 5/2010 – 5/2010 là 1 tháng với mức đóng là 14.523.210 đồng = 1 tháng * 14.523.210 * 1.72 = 24.995.401

– Từ tháng 6/2010 – 12/2010 là 7 tháng với mức đóng là 14.600.000 đồng = 7 tháng * 14.600.000 đồng * 1.72 = 175.784.000

Năm 2011:

– Từ tháng 1/2011 – 4/2011 là 4 tháng với mức đóng là 14.600.000 đồng = 4 tháng * 14.600.000 đồng 1.45 = 84.680.000

– Từ tháng 5/2011 – 12/2011 là 8 tháng với mức đóng là 16.600.000 đồng = 8 tháng * 16.600.000 * 1.45 = 192.560.000

Năm 2012:

– Từ tháng 1/2012 – 4/2012 là 4 tháng với mức đóng là 16.600.000 đồng = 4 tháng * 16.600.000 * 1.33 = 88.312.000

– Từ tháng 5/2012 – 11/2012 là 7 tháng với mức đóng là 18.750.200 = 7 tháng * 18.750.200 * 1.33 = 174.517.812

– Từ tháng 12/2012/-12/2012 là 1 tháng với mức đóng là 16.349.980 = 1 tháng * 16.349.980 * 1.33 = 21.745.473

Năm 2013:

– Từ tháng 1/2013 – 6/2013 là 6 tháng với mức đóng là: 16.349.980 = 6 tháng * 16.349.980 * 1.25 = 122.624.850

– Từ tháng 7/2013 – 12/2013 là 6 tháng với mức đóng là 16.513.260 = 6 tháng * 16.513.260 * 1.25 = 123.849.450

Năm 2014:

– Từ tháng 1/2014 – 6/2014 là 6 tháng với mức đóng là 16.513.260 = 6 tháng * 16.513.260 * 1.2 = 118.895.472

– Từ tháng 7/2014 – 12/2014 là 6 tháng với mức đóng là 16.678.110 = 6 tháng * 16.678.110 * 1.2 = 120.082.392

Năm 2015:

– Từ tháng 1/2015 – 12/2015 là 12 tháng với mức lương là 17.000.000 đồng = 12 tháng * 17.000.000 * 1.19 = 242.760.000

Mức bình quân tiền lương trong toàn bộ thời gian đóng là 13 năm = 2.633.874.907/144 tháng = 16.883.813

Vậy tiền BHXH 1 lần bạn nhận được là: 22 tháng * 16.883.813 = 371.443.886 đồng

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 14 năm rút được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam