19006172

Tiền thai sản khi vào công ty 2 tháng thì có bầu

Tiền thai sản khi vào công ty 2 tháng thì có bầu

Mọi người ơi cho em hỏi em vô công ty đóng bảo hiểm xã hội được 2 tháng thì có bầu, vậy sao nay sinh xong em có tiền thai sản không vậy mọi người?,em cảm ơn ạ. vào công ty 2 tháng thì có bầu

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Theo quy định trên, lao động nữ khi sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội 2 tháng thì có bầu, vì vậy bạn cần tiếp tục đóng bảo hiểm làm sao đảm bảo đủ điều kiện đóng từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và có thể hưởng tiền trợ cấp.

Hơn nữa, bạn cần chú ý vè điều kiện nghỉ việc để dưỡng thai theo Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định ở trên: lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về Đóng bảo hiểm 2 tháng rồi có bầu thì có được hưởng chế độ thai sản không; bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam