19006172

Đóng bảo hiểm 3 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm 3 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Chào anh, chị, sắp tới tôi chuẩn bị nghỉ việc ở công ty vậy nên tôi muốn hỏi trường hợp của tôi đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm thì rút được bao nhiêu tiền, quá trình đóng cụ thể của tối như sau: Từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2022 tôi đóng BHXH với cùng 1 mức đóng là 7.800.000 đồng/tháng. Tôi xin cảm ơn mọi người nhiều !Đóng bảo hiểm 3 năm

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, quy định về cách tính mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo quy định trên cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng= (1,5 x Mbpl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x Mbql x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 )

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Như vậy, cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 01: Xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: Xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần: Bạn có 3 năm 6 tháng  BHXH sau năm 2014 được tính hưởng là: 3.5 * 2 = 7.

Vậy bạn được hưởng 7 tháng mức bình quân tiền lương.

Bước 3: Tính mức bình quân tiền lương:

Năm 2019: Bạn đóng từ tháng 3-12/2019 là 10 tháng với mức lương đóng BHXH là 7.800.000 đồng = 1,05 * 10  * 7.800.000 = 81.900.000 đồng

Năm 2020: Bạn đóng từ tháng 1-12/2020 là 12 tháng với mức lương đóng BHXH là 7.800.000 đồng = 1,02 * 12 * 7.800.000 = 95.472.000 đồng

Năm 2021: Bạn đóng từ tháng 1-12/2021 là 12 tháng với mức lương đóng BHXH là 7.800.000 đồng = 1 * 12 * 7.800.000 = 93.600.000

Năm 2022: Bạn đóng từ 1-8/2022 là 8 tháng với mức lương đóng BHXH là 7.800.000 đồng = 1 * 8 * 7.800.000 = 62.400.000 đồng

Vậy, mức bình quân tiền lương trong 42 tháng của bạn là: 333.372.000/42 = 7.937.428,57 đồng

Bảo hiểm xã hội một lần của bạn = mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng BHXH = 7.937.428,57 * 7 = 55.562.000 đồng

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 3 năm lãnh được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

Trả lời

luatannam