19006172

Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền.

Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền.

Chào anh chị, em là người lao động đã nghỉ việc được khá lâu rồi, nay em muốn đi làm hồ sơ lãnh BHXH 1 lần mà không biết tính ra số tiền được bao nhiêu. Mong anh chị hướng dẫn giúp em chi tiết cách tính ạ.

Từ tháng 1/2010 -12/2011 mức lương đóng là: 4.500.000 đồng; Từ tháng 1/2012- 6/2014 ; mức lương là 5.680.000 đồng; Sau đó tôi làm tiếp từ 1/2016 -6/2017: mức lương 6tr; từ tháng 1/2018 -12/2018 mức lương 5,800.000; 7/2019 – 6/2020 mức lương 7tr.đóng bảo hiểm 8 năm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiềnTổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, quy định về cách tính mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo quy định trên cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng= (1,5 x Mbpl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x Mbql x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 )

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Như vậy, cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 01: xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần: Bạn có 4 năm đóng BHXH trước năm 2014 và 4 năm đóng BHXH từ sau năm 2014. Vậy bạn được hưởng 14 tháng mức bình quân tiền lương.

Bước 3: Tính mức bình quân tiền lương:

Năm 2010: bạn đóng từ tháng 1/2010 – 12/2010 là 12 tháng với mức lương là: 4.500.000 đồng;

= 12 tháng * 1.72 * 4.500.000 = 92.880.000

Năm 2011: bạn đóng từ tháng 1/2011 đến tháng 12/2011 là 12 tháng với mức lương là 4.500.000 đồng;

= 12 tháng * 1.45 * 4.500.000 = 78.300.000

Năm 2012: bạn đóng từ tháng 1/2012 – 12/2012 là 12 tháng với mức lương là 5.680.000 đồng

= 12 tháng * 1,33 * 5.680.000 = 90.625.800

Năm 2013: bạn đóng từ tháng 1/2013 – 12/2013 là 12 tháng với mức lương là 5.680.000 đồng

= 12 tháng * 1.25 * 5.680.000 = 85.200.000

Năm 2014: bạn đóng từ tháng 1/2014 – 6/2014 là 6 tháng với mức lương là 5.680.000 đồng

= 6 tháng * 1,20 * 5.680.000 = 40.896.000

Năm 2016: Bạn đóng được từ tháng 1/2016 – 12/2016 là 12 tháng với mức lương là 6.000.000 đồng

= 12 tháng * 1,16 * 6.000.000 = 83.520.000

Năm 2017: Bạn đóng được từ tháng 1/2017 – 6/2017 là 6 tháng với mức lương là 6.000.000 đồng

= 6 * 1,12 * 6.000.000 = 40.320.000

Năm 2018: Bạn đóng từ tháng 1/2018 – 12/2018 là 12 tháng với mức lương là 5.800.000 đồng

= 12 * 1,08 * 5.800.000 = 75.168.000

Năm 2019: Bạn đóng từ 7/2019 – 12/2019 là 5 tháng với mức lương là 7.000.000 đồng

= 6 * 1,05 * 7.000.000 = 44.100.000

Năm 2020: bạn đóng được từ tháng 1/2020 đến 6/2020 là 6 tháng với mức lương là 7.000.000 đồng

= 6 tháng * 1.02 * 7.000.000 = 42.840.000

Như vậy, mức lương bình quân trong 8 năm (là 96 tháng) đóng BHXH của bạn là: ( 92.880.000 + 78.300.000 + 90.625.800 + 85.200.000 + 40.896.000 + 83.520.000 + 40.320.000 + 75.168.000 + 44.100.000 + 42.840.000 ) / 96 = 7.019.268,75

Bảo hiểm xã hội một lần của bạn = mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng BHXH = 7.019.268,75*14= 98.269.762,5 đồng

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam