19006172

Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền

Chào mọi người, em tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty từ tháng 4/2013-12/2013 với mức lương đóng bảo hiểm là 2.515.000 đồng. Từ tháng 1/2014-3/2014 với mức lương đóng bảo hiểm là 3.000.000 đồng. Từ tháng 4/2014-12/2014 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 3.300.000 đồng. Từ tháng 1/2015-12/2015 đóng bảo hiểm với mức lương 3.600.000 đồng. Từ tháng 1/2016-12/2016 đóng bảo hiểm với mức lương 3.800.000 đồng. Từ tháng 1/2017-12/2017 đóng bảo hiểm với mức lương 4.050.000 đồng. Từ tháng 1-12/2018 đóng bảo hiểm với mức lương 4.330.000 đồng. Từ tháng 1/2019-12/2019 đóng bảo hiểm với mức lương 4.635.000 đồng. Từ tháng 1/2020-10/2021 đóng bảo hiểm với mức lương 4.750.000 đồng. Với quá trình đóng như trên, mọi người tính giúp em nếu rút 1 lần thì em được bao nhiêu tiền ạ, em xin cảm ơn ! Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiềnTổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, quy định về cách tính mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo quy định trên cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng= (1,5 x Mbpl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x Mbql x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 )

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Hơn nữa, theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 01: xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần: Bạn có 09 tháng lẻ đóng BHXH trước năm 2014 nên được cộng 9 tháng lẻ đấy tính vào sau năm 2014; và 8 năm 7 tháng năm đóng BHXH từ sau năm 2014 được tính hưởng là: 8,5 *2 = 17.

Vậy bạn được hưởng 17 tháng mức bình quân tiền lương.

Bước 3: Tính mức bình quân tiền lương:

Năm 2013: Bạn đóng từ 4-12/2013 là 9 tháng với mức lương là  2.515.000 đồng = 9 * 1,25 * 2.515.000 = 28.293.750 đồng

Năm 2014: Bạn đóng từ 1-3/2014 là 3 tháng với mức lương là  3.000.000 đồng = 3 * 1,2  * 3.000.000 = 10.800.000 đồng

                   Bạn đóng từ 4-12/2014 là 9 tháng với mức lương là 3.300.000 đồng = 9 * 1,2 * 3.300.000 = 36.640.000 đồng

Năm 2015: Bạn đóng từ 1-12/2015 là 12 tháng với mức lương là 3.600.000 đồng = 12 * 1,19 * 3.600.000 = 51.408.000 đồng

Năm 2016: Bạn đóng 1-12/2016 là 12 tháng với mức lương là 3.800.000 đồng = 12 * 1,16 * 3.800.000 = 52.896.000 đồng

Năm 2017: Bạn đóng từ 1-12/2017 là 12 tháng với mức lương là 4.050.000 đồng = 12 * 1,12 * 4.050.000 = 54.432.000 đồng

Năm 2018: Bạn đóng từ 1-12/2018 là 12 tháng với mức lương là 4.330.000 đồng = 12 * 1,08 * 4.330.000 = 56.116.800 đồng

Năm 2019: Bạn đóng từ 1-12/2019 là 12 tháng với mức lương là 4.635.000 đồng = 12 * 1,05 * 4.635.000 = 58.401.000 đồng

Năm 2020: Bạn đóng từ 1-12/2020 là 12 tháng với mức lương là 4.750.000 đồng = 12 * 1,02 * 4.750.000 = 58.140.000 đồng

Năm 2021: Bạn đóng từ 1-10/2021 là 10 tháng với mức lương là 4.750.000 đồng  = 10 * 1 * 4.750.000 = 47.500.000 đồng

Vậy, mức bình quân tiền lương trong 103 tháng của bạn là:  454.627.550/103  =  4.413.859,71 đồng

Bảo hiểm xã hội một lần của bạn = mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng BHXH = 4.413.859,71 * 17 = 75.035.615,1 đồng

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam