19006172

Đóng bảo hiểm 9 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm 9 năm lãnh được bao nhiêu tiền.

Em đóng BHXH được 9 năm rồi giờ đang tìm hiểu cách tính BHXH 1 lần mà tìm mãi khong biết cách tính cụ thể như thế nào ạ. Thời gian đóng BHXH của em cụ thể như sau ạ. Từ tháng 1.2012-6/2012 mức lương là 3,120,000 đồng. Từ tháng 7/2012 – 6/2013 mức lương là 4.560.000; từ tháng 7/2013 – 8/2015 mức lương là 4.320.000 đồng; từ tháng 9/2015 – 12/2015 mức lương là: 4.200.000 đồng; 1/2016-12/2016 mức lương là 4.300.000 đồng; từ tháng 1/2017 – 6/2017 mức lương là 4,490.000 đồng; từ tháng 7/2017 – 12/2018 mức lương là 8.700.000 đồng, từ tháng 1/2019 – 12/2020 mức lương là 5.000.000 đồng.bảo hiểm xã hội 9 năm

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Đóng bảo hiểm 8 năm rút được bao nhiêu tiềnTổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, quy định về cách tính mức hưởng BHXH 1 lần như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo quy định trên cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng= (1,5 x Mbpl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + ( 2 x Mbql x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 )

Theo đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Như vậy, cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 01: xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần: Bạn có 2 năm đóng BHXH trước năm 2014 và 7 năm đóng BHXH từ sau năm 2014. Vậy bạn được hưởng 17 tháng mức bình quân tiền lương.

Bước 3: Tính mức bình quân tiền lương:

Năm 2012: Bạn đóng từ tháng 1/2012 – 6/2012 là 6 tháng với mức lương là 3.120.000 đồng;

                   Bạn đóng từ tháng 7/2012 – 12/2012 là 6 tháng với mức lương là 4.560.000

= 6 tháng * 1,33 * 3.120.000 = 24.897.600

= 6 tháng * 1,33 * 4.560.000 = 36.388.800

Năm 2013: Bạn đóng từ tháng 1/2013 – 6/2013 là 6 tháng với mức lương là 4.560.000 đồng

                   Bạn đóng từ tháng 7/2013 – 12/2013 là 6 tháng với mức lương là 4.320.000 đồng

= 6 tháng * 1.25 * 4.560.000 = 34.200.000

= 6 tháng * 1.25 * 4.320.000 = 32.400.000

Năm 2014: Bạn đóng từ tháng 1/2014 – 12/2014 là 12 tháng với mức lương là 4.320.000 đồng

= 12 tháng * 1,20 * 4.320.000 = 62.208.000

Năm 2015: Bạn đóng từ tháng 1/2015 – 8/2015 là 8 tháng với mức lương là 4.320.000 đồng

Bạn đóng từ tháng 9/2015 – 12/2015 là 4 tháng với mức lương là 4.200.000 đồng

= 8 * 1.19 * 4.320.000 = 41.126.400

= 4 * 1.19 * 4.200.000 = 19.992.000

Năm 2016: Bạn đóng được từ tháng 1/2016 – 12/2016 là 12 tháng với mức lương là 4.300.000 đồng

= 12 tháng * 1,16 * 4.300.000 = 59.856.000

Năm 2017: Bạn đóng được từ tháng 1/2017 – 6/2017 là 6 tháng với mức lương là 4.490.000 đồng

                   Bạn đóng được từ tháng 7/2017 – 12/2017 là 6 tháng với mức lương là 8.700.000 đồng

= 6 * 1,12 * 4.490.000 = 30.172.800

= 6 * 1,12 * 8.700.000 = 58.464.000

Năm 2018: Bạn đóng từ tháng 1/2018 – 12/2018 là 12 tháng với mức lương là 8.700.000 đồng

= 12 * 1,08 * 8.700.000 = 112.752.000

Năm 2019: Bạn đóng từ 1/2019 – 12/2019 là 12 tháng với mức lương là 5.000.000 đồng

= 6 * 1,05 * 5.000.000 = 31.500.000

Năm 2020: Bạn đóng được từ tháng 1/2020 đến 12/2020 là 12 tháng với mức lương là 5.000.000 đồng

= 6 tháng * 1.02 * 5.000.000 = 30.600.000

Như vậy, mức bình quân lương trong 9 năm ( 108 tháng ) của bạn là: ( 24.897.600 + 36.388.800 + 34.200.000 + 32.400.000 + 41.126.400 + 19.992.000 + 59.856.000 + 30.172.800 + 58.464.000 + 112.752.000 + 31.500.000 + 30.600.000 ) / 108

= 4.743.977,77 đồng

Bảo hiểm xã hội một lần của bạn = mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng BHXH = 4.743.977,77*17= 80.647.622,1 đồng

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 9 năm rút được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam