19006172

Đóng bảo hiểm hơn 01 năm thì hưởng bảo hiểm một lần được bao nhiêu?

Đóng bảo hiểm hơn 01 năm thì hưởng bảo hiểm một lần được bao nhiêu?

Em có thắc mắc về vấn đề mức hưởng bảo hiểm một lần khi đóng bảo hiểm hơn 01 năm như sau: Em tham gia bảo hiểm từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2017 với mức lương cụ thể như sau:

Tháng 4/2016               : 4.050.000 đồng

Tháng 5/2016_2/2017  : 4.350.000

Tháng 3_7/2017            : 4.750.000 

Sau đó em nghỉ việc cho tới bây giờ là tháng 10/2018. Vậy em muốn hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì em được nhận bao nhiêu ạ? Nhờ anh/chị tư vấn giúp, em cảm ơn!đóng bảo hiểm hơn 01 nămTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với thắc mắc của bạn về việc bạn đóng bảo hiểm hơn 01 năm thì hưởng bảo hiểm một lần được bao nhiêu, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi bạn đóng bảo hiểm hơn 01 năm sẽ được xác định theo công thức sau:

Mức hưởng BHXH một lần = số tháng được hưởng BHXH một lần x Mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Số tháng được hưởng bảo hiểm một lần

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có quá trình đóng bảo hiểm như sau:

Năm 2016: đóng 09 tháng

Năm 2017: đóng 07 tháng

Như vậy, bạn có 1 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội, được làm tròn thành 1,5 năm. Do đó, số tháng được hưởng BHXH một lần của bạn là: 1,5 x 2 = 3 tháng 

Xác định mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm

Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội = (Số tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh tiền lương theo từng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH thì hệ số điều chỉnh tiền lương năm 2016 là 1,04; năm 2017 là 1,00. Do vậy, mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của bạn sau khi đã nhân hệ số điều chỉnh là:

( 4.050.000 x 1 x 1,04 + 4.350.000 x 8 x 1,04 + 4.350.000 x 2 x 1,00 + 4.750.000 x 5 x 1,00 ) : 16 = 4.553.375 đồng

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng BHXH một lần = 3 (tháng) x 4.553.375 = 13.660.125 đồng

đóng bảo hiểm hơn 01 nămTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận, trong trường hợp này, bạn sẽ được nhận BHXH một lần với số tiền là 13.660.125 đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi bạn đóng bảo hiểm hơn 01 năm. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần có tháng lẻ?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam