19006172

Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm thì hưởng thất nghiệp thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm thì hưởng thất nghiệp thế nào?

Chào tổng đài tư vấn. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tại một tập đoàn từ năm 2006 tới giờ, tức tới nay đã được gần 13 năm. Trường hợp này của tôi thì nếu tôi nghỉ việc sẽ được bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp? Vì tôi nghe nói bảo hiểm thất nghiệp mới có gần đây mà tôi đã đóng bảo hiểm được trên 10 năm.Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm

Với câu hỏi của bạn về: Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm thì hưởng thất nghiệp thế nào, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Luật BHXH được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 và hiện nay đã được thay thế bằng Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Ngay trong Luật này đã quy định rõ lộ trình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên là từ 1/1/2009. Theo đó thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp người lao động được giải quyết tối đa tính đến thời điểm này là 09 năm. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Theo đó, bảo hiểm thất nghiệp mới có từ năm 2009 nên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn là trên 09 năm nên bạn sẽ được hưởng tối đa 09 tháng trợ cấp thất nghiệp

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điều 46 Bộ Luật lao động 2019 về trợ cấp thôi việc thì:

Điều 46. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc..

Theo đó, khoảng thời gian bạn tham gia bảo hiểm trước năm 2009 (từ năm 2006 – 2009) bạn sẽ hưởng trợ cấp thôi việc của công ty, mỗi năm được tính bằng 0,5 tháng bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc.

Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm

 

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Kết luận

Như vậy, với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên 10 năm, từ năm 2006 đến năm 2021 thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 09 tháng và nhận trợ cấp thôi việc từ công ty bằng 3 x 0,5 = 1,5 tháng bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về: Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm thì hưởng thất nghiệp thế nào; Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa theo quy định hiện hành

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Thời hạn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về vấn đề: Đóng bảo hiểm xã hội được trên 10 năm thì hưởng thất nghiệp thế nào; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét