19006172

Đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu ?

Đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu ?

Tôi muốn hỏi tổng đài là tôi phải đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu ạ? Mỗi lần đóng tôi phải đóng bao nhiêu tiền và đóng luôn 3 năm có được không ạ? Tôi cảm ơn.Đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện

Tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu ?

Căn cứ theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ hưu trí như sau:

“Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Bên cạnh đó, điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định như sau:

“c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau:

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy, để được hưởng chế độ hưu trí, bạn phải đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật và đóng từ đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên. Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của nữ là 55 tuổi, của nam là 60 tuổi. Tuy nhiên, từ 01/01/2021 sẽ áp dụng Bộ luật lao động 2019, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được tăng lên.

Thứ hai, mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015/ NĐ-CP  như sau:

“Điều 10. Mức đóng

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.”

Đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 9. Phương thức đóng

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 2 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.”

Như vậy, theo quy định trên, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng của bạn bằng 22% mức thu nhập mà bạn kê khai. Tuy nhiên, mức thu nhập kê khai không được thấp hơn 700.000 đồng và không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở ( 29.800.000 đồng). Đồng thời, bạn có thể đóng 3 năm/ lần.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu ?

Nếu trong quá trình giải quyết về vấn đề đóng bao nhiêu năm BHXH tự nguyện thì sẽ được hưởng lương hưu ? còn gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Muốn tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu phải có điều kiện gì?

Mức thu nhập tháng tối đa và tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Danh mục:
mặt nạ đất sét