19006172

Đóng BHTN 1 năm 8 tháng sẽ được nhận 3 tháng TCTN đúng không?

Đóng BHTN 1 năm 8 tháng sẽ được nhận 3 tháng TCTN đúng không?

Em đi làm ở công ty mới đóng được 1 năm 8 tháng BHTN thì em sẽ được nhận 3 tháng TCTN đúng không ạ? Nếu em nhận được tháng đầu tiên sau đó tìm được việc làm mới và được đóng bảo hiểm từ khi đi làm luôn thì em sẽ được bảo lưu lại 2 tháng TCTN chưa hưởng đúng không?sẽ được nhận 3 tháng TCTN

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đóng BHTN 1 năm 8 tháng sẽ được nhận 3 tháng TCTN đúng không?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 50 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Như vậy, pháp luật quy định cứ đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, và cứ đóng đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn đóng được 1 năm (tức 12 tháng) BHTN nên thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn là 03 tháng là đúng.

Thứ hai, nhận được 1 tháng TCTN sau đó tìm được việc mới thì được lưu lại 2 tháng TCTN chưa hưởng đúng không?

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

” 5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).”

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, người lao động bị chấm dứt hưởng TCTN mà có việc làm thì thời gian đóng BHTN tương ứng với thời gian còn lại chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN tiếp theo khi đủ điều kiện. Và thời gian bảo lưu được tính là tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đã hưởng TCTN mỗi tháng tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN và trừ đi những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu.

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn đóng được 1 năm 8 tháng BHTN và đã được hưởng 1 tháng trợ cấp và bị trừ đi 12 tháng đóng bả hiểm thất nghiệp, sau đó có việc làm mới nên bạn sẽ chỉ còn được bảo lưu 8 tháng lẻ chưa hưởng cho lần hưởng sau khi đủ điều kiện. Vì vậy thông tin bạn được bảo lưu 2 tháng TCTN chưa hưởng là không đúng.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm

mặt nạ đất sét