19006172

Đóng BHXH tự nguyện cho nhiều năm để đủ điều kiện hưởng hưu trí?

Đóng BHXH tự nguyện cho nhiều năm để đủ điều kiện hưởng hưu trí?

Năm nay, bố em hết độ tuổi lao động (60 tuổi). Tuy nhiên, bố em mới chỉ đóng 16 năm bảo hiểm. Để được hưởng chế độ hưu trí, bố em cần phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm. Bố em đăng ký đóng BHXH tự nguyện cho nhiều năm (cụ thể là 4 năm) còn lại đó nhưng đóng 1 lần có được không? Vì em tham khảo thì không có phương thức đóng 4 năm 1 lần? Bố em có phải rút sổ từ công ty cũ về để đóng tiếp không?đóng BHXH tự nguyện cho nhiều năm

Tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có thể đóng BHXH tự nguyện cho nhiều năm để đủ điều kiện hưởng hưu trí?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Đóng hằng tháng;

b) Đóng 03 tháng một lần;

c) Đóng 06 tháng một lần;

d) Đóng 12 tháng một lần;

đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.”

Theo đó, khi bố bạn đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật mà chưa tham gia đủ 20 năm BHXH, thì bố bạn có thể đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (4 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thứ hai, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có cần rút sổ bảo hiểm xã hội để nộp lại hay không?

Theo quy định tại Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

“72. Sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau:

Điều 46. Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH

Nội dung ghi trên sổ BHXH và gộp sổ BHXH đối với một người có từ 2 sổ BHXH trở lên được quản lý theo Điều 33b.

2. Gộp sổ BHXH và hoàn trả

Trường hợp một người có từ 2 sổ BHXH trở lên đề nghị gộp sổ BHXH, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ BHXH và cơ sở dữ liệu; lập Danh sách đề nghị gộp sổ BHXH (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng BHXH của các sổ BHXH trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ BHXH đã gộp.

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH trên các sổ BHXH trùng nhau: lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 43.”

Như vậy, mỗi người chỉ có 1 quyển sổ bảo hiểm xã hội, nên khi nghỉ việc bạn phải yêu cầu công ty chốt và trả sổ bảo hiểm cho bạn để thực hiện đóng tiếp BHXH vào cuốn sổ đó.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Có được cộng nối thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện không?

Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thế nào?