19006172

Được nhận BHTN mấy lần khi đóng thất nghiệp 6 năm?

Được nhận BHTN mấy lần khi đóng thất nghiệp 6 năm?

Các bác cho em hỏi em đóng thất nghiệp được 6 năm thì em được nhận BHTN mấy lần ạ? Mỗi tháng được nhận vào thời điểm nào? Giữa tháng hay đầu tháng?Được nhận BHTN mấy lần

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, được nhận BHTN mấy lần khi đóng thất nghiệp 6 năm?

Căn cứ vào Điều 50 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn đóng thất nghiệp được 6 năm thì bạn được hưởng 6 tháng BHTN; mức hưởng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được pháp luật quy định theo tháng và tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn theo tháng mà không phải là chi trả 1 lần.

Do đó, bạn được hưởng 6 tháng BHTN thì mỗi tháng bạn sẽ được nhận BHTN một lần, tương đương là bạn sẽ đi nhận BHTN 6 lần.

Thứ hai, thời điểm nhận BHTN mỗi tháng vào giữa tháng hay đầu tháng?

Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện…

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.”

Mặt khác, theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 8. Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn được nhận 6 tháng BHTN thì mỗi tháng của bạn được nhận BHTN sẽ được tính theo tháng dương lịch, ngày bắt đầu hưởng tính từ ngày thứ 16 kể từ khi bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định thì bạn sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên, và từ tháng thứ 2 trở đi chi trả trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng đó bạn không nhận quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do đó, thời điểm nhận BHTN mỗi tháng tùy thuộc vào thời gian bạn nộp hồ sơ và nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà không nhất định nhận BHTN vào giữa tháng hay đầu tháng.

Mọi thắc mắc liên quan đến trợ cấp thất nghiệp, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những loại giấy tờ gì?

Những điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét