19006172

Dưỡng sức sau ốm đau năm 2020 NLĐ cần phải nộp giấy tờ gì?

Dưỡng sức sau ốm đau năm 2020 NLĐ cần phải nộp giấy tờ gì?

Dưỡng sức sau ốm đau năm 2020 NLĐ cần phải nộp giấy tờ gì? Cho em hỏi về vấn đề như sau: Em muốn nộp hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau nhưng không biết phải nộp những giấy tờ gi vì không thấy công ty thông báo gì cho em về vấn đề này. Để được hưởng dưỡng sức thì thời hạn cho phép nộp hồ sơ là trong vòng bao nhiêu lâu vậy ạ? Có được nộp muộn không ạ? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.Dưỡng sức sau ốm đau năm 2020

Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, dưỡng sức sau ốm đau năm 2020 NLĐ cần phải nộp giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 166/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Trách nhiệm của Bộ phận/Phòng TN-Trả KQ

2. Tiếp nhận hồ sơ giấy do đơn vị SDLĐ nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.1, 2.2, 2.4 khoản này và hồ sơ do người lao động, thân nhân người lao động nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.3 khoản này với thành phần hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:

2.4. Trường hợp hưởng DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập.”

Theo đó, để bạn được hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau thì công ty bạn lập Danh sách 01B-HSB và nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH cho bạn. Vì vậy, bạn sẽ không cần phải nộp giấy tờ gì cho công ty để yêu cầu giải quyết chế độ này.

Thứ hai, thời hạn nộp hò sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Điều 103 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 116 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.

2. Trường hợp nộp hồ sơ và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người lao động hoặc thân nhân của người lao động thuộc đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định trên, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, công ty sẽ phải có trách nhiệm lập danh sách theo mẫu 01B-HSB và nộp cho cơ quan bảo hiểm để cho bạn hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau. Trường hợp nộp hồ sơ chậm sẽ phải giải trình bằng văn bản và nêu cụ thể lí do.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Có được dưỡng sức sau ốm đau lần thứ hai trong năm không?

Hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức sau ốm đau và điền mẫu 01B-HSB