19006172

Dưỡng sức sau tai nạn lao động theo luật mới nhất

Dưỡng sức sau tai nạn lao động

Tôi được biết theo quy định mới nhất có sự thay đổi về chế độ dưỡng sức sau tai nạn lao động. Tổng đài tư vấn có thể nói rõ cho tôi về sự thay đổi này được không?Dưỡng sức sau tai nạn lao độngTư vấn chế độ tai nạn lao động: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với vấn đề chế độ dưỡng sức sau tai nạn lao động; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

“Điều 52. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.”

Theo quy định trên thì người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động được nghỉ dưỡng sức phục hồ sức khỏe từ 05 đến 10 ngày. Tuy theo việc người lao động nghỉ dưỡng sức tại nhà hay cơ sở y tế tập trung mà mức hưởng một ngày sẽ là 25% hoặc 40% mức lương cơ sở.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2016 khi Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực thì chế độ nghỉ dưỡng sức có một số thay đổi. Cụ thể tại Điều 54 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định:

“Điều 54. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp chưa nhận được kết luận giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

c) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

3. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Dưỡng sức sau tai nạn lao động

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, có một số thay đổi chính về chế độ dưỡng sức sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động như sau:

– Người lao động chỉ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật trong khoảng thời gian 30 ngày đầu quay trở lại làm việc. 

– Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban chấp hành cơ sở quyết định dựa vào mức suy giảm khả năng lao động. Nếu chưa có bạn chấp hành công đoàn thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định cụ thể như sau:

+) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

+) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

+) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

– Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày là 30% mức lương cơ sở không phân biệt nghỉ dưỡng sức tại nhà hay cơ sở y tế tập trung.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Hồ sơ nghỉ dưỡng sức sau tai nạn lao động cần những giấy tờ gì?

Chi phí điều trị được BHYT chi trả khi bị tai nạn lao động

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc về dưỡng sức sau tai nạn lao động; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam