19006172

Giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến

Giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến

Giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến. Tôi có giấy chuyển tuyến từ ngày 15/9 nhưng do gia đình có việc nên không thể đi lên tuyến trên để khám, chữa bệnh. Vậy cho tôi hỏi đến ngày 28/9, giấy chuyển viện của tôi còn giá trị sử dụng không? Thủ tục khám chữa bệnh khi được chuyển tuyến như thế nào?Giá trị của giấy chuyển tuyếnTư vấn Bảo hiểm y tế:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về Giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì giá trị giấy chuyển tuyến được quy định như sau:

“c. Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký

d) Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó“.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 41 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 41. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:

đ) Khoản 6 Điều 11, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữbệnh bảo hiểm y tế”.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn có giấy chuyển tuyến từ ngày 15/9 nhưng do gia đình có việc nên không thể đi lên tuyến trên để khám, chữa bệnh. Do đó, đến ngày 28/9 bạn muốn đi khám chữa bệnh theo giấy chuyển tuyến thì phải căn cứ vào bệnh mà bạn mắc phải.

Trường hợp mắc bệnh thông thường thì thời hạn của giấy chuyển tuyến sẽ căn cứ vào chỉ định cụ thể của bệnh viện ghi trên giấy chuyển tuyến vì thời hạn 10 ngày của giấy chuyển tuyến đã bị bãi bỏ.

Còn nếu bạn mắc bệnh dài ngày thuộc Phụ lục số 01 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì giấy chuyển tuyến sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó.

Thứ hai, về thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Giá trị của giấy chuyển tuyến

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy theo quy định trên thì khi chuyển tuyến khám chữa bệnh bạn cần phải mang theo các giấy tờ sau:

+) Thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; hoặc thẻ BHYT chưa có ảnh kèm một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân; hoặc Giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó trong trường hợp đang cấp lại thẻ.

+) Giấy chuyển tuyến

Trên đây là bài viết về vấn đề Giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết :

Mọi vấn đề vướng mắc về vấn đề giá trị của giấy chuyển tuyến và thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến, xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam