19006172

Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ khi nào?

Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ khi nào

Hiện nay, có rất nhiều đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế khác nhau như: Thẻ BHYT của học sinh, sinh viên, hộ gia đình, thẻ BHYT của người lao động, thẻ BHYT của người cao tuổi, đối tượng hưu trí, đối tượng người có công, đối tượng trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo… và tùy từng đối tượng sẽ có quy định về thời điểm bắt đầu có giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, trong bài viết này Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6172 sẽ chỉ rõ thời điểm sử dụng của thẻ BHYT cho từng đối tượng cụ thể.Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi: Giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ khi nào? về cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về thời điểm có giá trị sử dụng của thẻ BHYT như sau:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

Như vậy, theo quy định trên: Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay kể từ ngày đóng Bảo hiểm y tế áp dụng cho những đối tượng tham gia BHYT quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Cụ thể Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế bao gồm:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Giá trị sử dụng thẻ BHYT

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.”

2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền BHYT áp dụng cho những đối tượng quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính. Cụ thể những đối tượng này bao gồm:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

3. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước nếu người tham gia Bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ 2 trở đi;

Trường hợp này được hiểu như sau: Giả sử người lao động tự do mua BHYT từ tháng 31/08/2021 đến ngày 30/08/2022 là hết hạn. Sau đó, trước khi hết hạn 10 ngày họ đi làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT và đóng tiền. Khi đó, thẻ BHYT mới của họ sẽ được tiếp tục gia hạn và bắt đầu có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước tức là thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng luôn từ ngày 31/08/2022 – 30/08/2023.

4. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Nếu trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học lớp 1 thì thẻ BHYT của trẻ có giá trị sử dụng đến ngày 30/09 của năm đó.

Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi là trường hợp đặc biêt. Do đó, thông thường thẻ chỉ có giá trị để khi trẻ đủ 6 tuổi (tính đủ 72 tháng). Tuy nhiên, có trường hợp trẻ sinh đầu năm và cuối năm nên hạn thẻ BHYT cũng sẽ khác nhau. Ví dụ bé A sinh tháng 10/01/2016 thì thẻ BHYT sẽ có giá trị đến 72 tháng tuổi tức ngày 09/01/2022. Tuy nhiên, ngày 09/01/2022 bé chưa nhập học lớp 01 do đó bé chưa thể mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh được. Do đó, những trường hợp này thẻ BHYT sẽ tự động được gia hạn đến ngày 30/09 của năm đó (trường hợp này là 30/09/2022).

Lưu ý: trước đây cần đi làm thủ tục để gia hạn thẻ BHYT nhưng hiện tại hệ thống sẽ tự động gia hạn thẻ BHYT mà bố mẹ bé không phải đi gia hạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết: Hướng dẫn cách tra cứu thời hạn có giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Nếu còn vướng mắc về vấn đề Thẻ Bảo hiểm y tế; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam