19006172

Giải quyết thế nào khi nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng?

Giải quyết thế nào khi nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng?

Người nhà tôi đóng bảo hiểm được 18 năm thì mất. Cho tôi hỏi nếu thân nhân muốn hưởng tuất tháng từ bảo hiểm xã hội thì cần điều kiện gì không ạ? Trong trường hợp nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng thì giải quyết như thế nào? Có cần báo với bảo hiểm không hay họ cứ trả tiền về rồi gia đình muốn chia cho ai thì chia? Nếu đủ điều kiện hưởng tuất tháng nhưng gia đình thấy khó phân chia quá nên muốn nhận thành tuất 1 lần thì có được hay không? Mong sớm được giải đáp! Tôi cám ơn nhiều ạ!Nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng

Hỗ trợ tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện để thân nhân được nhận trợ cấp tuất hàng tháng

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Về độ tuổi:

+) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

+) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

+) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Về thu nhập

Thân nhân (không tính con) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập ở đây không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Thứ hai, hướng giải quyết nếu nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng

Căn cứ Khoản 2 Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này”.

Theo đó, trong trường hợp gia đình bạn có nhiều thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng thì cơ quan BHXH cũng chỉ có thể giải quyết chế độ cho tối đa là 04 người.

Thứ ba, về vấn đề thông báo cho cơ quan BHXH khi có nhiều thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng

Căn cứ Phần hướng dẫn lập mẫu 09-HSB được ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH có hướng dẫn như sau:

“- (5) Thân nhân đối chiếu điều kiện để xác định loại trợ cấp được hưởng là hàng tháng hay một lần. Trường hợp chế độ được hưởng là trợ cấp tuất một lần thì để trống và mặc nhiên được hiểu là trợ cấp tuất một lần; trường hợp thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì ghi “Tuất tháng”; nếu hưởng trợ cấp tuất tháng do bị khuyết tật mức độ đặc biệt nặng hoặc suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên thì ghi: “Tuất tháng KT” hoặc  “Tuất tháng 81%”; trường hợp thân nhân hoặc các thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng thống nhất 100% lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần thì ghi “Tuất tháng chọn tuất một lần”. Nếu tất cả các thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất tháng không thống nhất lựa chọn hưởng tuất một lần thì loại trợ cấp được hưởng là trợ cấp tuất tháng.

Nếu số thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhiều hơn 4 người thì các thân nhân thống nhất lựa chọn và đánh số trong ngoặc đơn theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Ví dụ: Tuất tháng (1)“.

Như vậy, khi điền mẫu 09-HSB để đề nghị giải quyết chế độ tử tuất thì sẽ phải kê khai thông tin cụ thể của người được nhận trợ cấp tuất hàng tháng; chứ không thể mang tiền tuất hàng tháng về để tự phân chia.

Thứ tư, về vấn đề chuyển sang nhận trợ cấp tuất 01 lần

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

…3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;”

Như vậy, nếu thân nhân thuộc diện đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định nhưng có nguyện vọng thì vẫn có thể đề nghị hưởng trợ cấp tuất một lần; trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Mẫu đơn đề nghị để hưởng chế độ tử tuất năm 2020

 

luatannam