19006172

Hàng tháng phải đóng bao nhiêu % tiền BHXH tự nguyện

Hàng tháng phải đóng bao nhiêu % tiền BHXH tự nguyện

Tháng 4 vừa rồi vì ảnh hưởng dịch covid 19 nên em nghỉ làm tại công ty và có báo giảm và hiện tại sổ bhxh em cũng đang giữ. Hiện em chưa đi làm và muốn tham gia bảo hiểm xã hội, thì ngoài đóng nhờ ở cty nào đó thì em có thể tự lên cơ quan bảo hiểm nơi cư trú để nộp tiền BHXH được không ạ? Nộp tiền BHXH tại cơ quan BHXH thì có phải nộp 32% như là đóng ở công ty không? Có được hưởng thai sản khi đóng BHXH tự nguyện không?



đóng bao nhiêu % tiền BHXH tự nguyện

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề đã nghỉ việc thì có được đóng BHXH tự nguyện không

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”.

Như vậy, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, nếu bạn đã nghỉ việc ở công ty không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc thì bạn được kê khai đóng BHXH tự nguyên

Thứ hai, về hàng tháng phải đóng bao nhiêu % tiền BHXH tự nguyện

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“Điều 87: Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng sẽ là 22% mức thu nhập tháng do bạn lựa chọn để đóng và mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (700.000 đồng), mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng), tương đương 27.800.000 đồng. Trong khoảng thu nhập từ 700.000 đồng đến 27.800.000 đồng bạn được tự kê khai thu nhập của mình để làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện. 

Do đó, khi bạn đăng ký đóng BHXH tự nguyện thì hàng tháng bạn sẽ đóng 22% trên mức thu nhập mà bạn kê khai không phải đóng mức 32%. Tuy nhiên, mức đóng 22% trên mức thu nhập bạn kê khai chỉ đóng vào quỹ hưu trí tử tuất không đóng vào quỹ ốm đau thai sản, BHYT,BHTN,BHTNLĐ,BHNN như là khi tham gia tại doanh nghiệp.

Thứ ba, có được đóng BHXH tự nguyện để sau này giải quyết chế độ thai sản?

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  quy định như sau:

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định.”

Như vậy, theo quy định này đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ giải quyết với trường hợp hưu trí và tử tuất. Do đó, khi bạn tham gia BHXH tự nguyện và bạn có bầu thì bạn cũng sẽ không được giải quyết chế độ thai sản.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Các vấn đề liên quan đến tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật mới

luatannam