19006172

Tham gia bảo hiểm y tế hộ cận nghèo có được giảm trừ mức đóng?

Tham gia bảo hiểm y tế hộ cận nghèo có được giảm trừ mức đóng?

Xin cho tôi hỏi tham gia bảo hiểm y tế hộ cận nghèo có được giảm trừ mức đóng. Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Gia đình tôi có được tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình để được miễn trừ số tiền mua bảo hiểm y tế hay không vậy tổng đài? Mong tổng đài tư vấn giải đáp giúp tôi.Tham gia bảo hiểm y tếTư vấn bảo hiểm y tế:

Với trường hợp của bạn về tham gia BHYT cho hộ cận nghèo có được giảm trừ mức đóng; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau: 

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

Và căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định thì:

“Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”

Như vậy, đối tượng hộ cận nghèo là đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Do đó khi gia đình bạn tham gia BHYT thì sẽ được hỗ trợ mức đóng từ Ngân sách của nhà nước; tuy nhiên do thông tin bạn cung cấp không nêu cụ thể nơi gia đình bạn cư trú nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Tham gia bảo hiểm y tế

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

+ Trường hợp 1: Gia đình bạn là hộ cận nghèo đang sinh sống ở các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP thì được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

+ Trường hợp 2: Gia đình bạn là hộ cận nghèo nhưng không sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP thì được hỗ trợ 70% mức đóng BHYT

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Tham gia bảo hiểm y tế hộ cận nghèo có được giảm trừ mức đóng?

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết: 

Mức hưởng BHYT của hộ cận nghèo sinh con trái tuyến tỉnh

Mức chi trả của bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về tham gai BHYT cho hộ cận nghèo có được giảm trừ mức đóng; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam