19006172

Hồ sơ để hưởng lương hưu và thời điểm hưởng năm 2021

Hồ sơ để hưởng lương hưu và thời điểm hưởng năm 2021

Hồ sơ để hưởng lương hưu và thời điểm hưởng năm 2021. Cho tôi hỏi tôi đang làm việc tại Sở công thương và sang tháng 8/2021 thì tôi đủ 60 tuổi 3 tháng. Nếu tôi muốn về hưu thì tôi cần chuẩn bị những gì và thời điểm hưởng lương hưu của tôi là thời điểm nào?Hồ sơ để hưởng lương hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp Hồ sơ để hưởng lương hưu và thời điểm hưởng năm 2021, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bác như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ

Căn cứ Điều 108 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về hồ sơ hưởng lương hưu:

“1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.”

Theo đó, do bác đang làm việc ở sở công thương nên hồ sơ của bác sẽ gồm các giấy tờ sau:

+) Sổ bảo hiểm xã hội

+) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Thứ hai, về thời điểm hưởng 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu thì:

“1. Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.”

Theo đó, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu của bác là 01 tháng liền kề sau tháng sinh của bác, tức là thời điểm này được xác định là ngày 1/9/2018.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Khoản 1,2,4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần thì:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội….

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Hồ sơ để hưởng lương hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bác được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (theo Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014).

Bên cạnh đó bác có thể tham khảo về Hồ sơ để hưởng lương hưu và thời điểm hưởng năm 2021 tại bài viết: Cách tính lương hưu cho người lao động theo luật mới

Nếu trong quá trình giải quyết bác còn vấn đề gì thắc mắc về Hồ sơ để hưởng lương hưu và thời điểm hưởng năm 2021, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam