19006172

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị BNN năm 2021

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị BNN năm 2021

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị bệnh nghề nghiệp quay lại làm việc sẽ phải có giấy tờ gì? Và chờ giải quyết mất bao nhiêu ngày vậy ạ? Xin cảm ơn rất nhiều.Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề

Luật sư tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị BNN năm 2021 đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị BNN năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 14. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

1. Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

3. Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên thì dẫn chiếu đến trường hợp bạn muốn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ bị bệnh nghề nghiệp quay lại làm việc thì bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

+) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP;

+) Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa;

+) Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Thứ hai, về thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 15. Trình tự giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 04 tại Phụ lục của Nghị định này và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.”

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề

Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động sẽ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc thì cơ quan BHXH có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động.

Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Trên đây là bài viết về vấn đề Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị BNN năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau đây:

Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp sau TNLĐ

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị BNN năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam