19006172

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ năm 2020

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ năm 2020

Cho em hỏi về vấn đề như sau: Theo em được biết thì vừa có quy định mới về vấn đề hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động từ ngày 15/09/2020. Vậy quy định về điều kiện, mức hỗ trợ và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động như thế nào? Mong tư vấn giải đáp giúp tôi, xin cảm ơn.Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh

Tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về điều kiện và mức hỗ trợ

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 20. Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;

2. Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;

3. Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 21. Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

1. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.

2. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.”

Như vậy, theo quy định mới tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP thì để NLĐ được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

+) Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;

+) Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;

+) Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp quy định.

Theo đó, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người. Tối đa mỗi người lao động được hỗ trợ là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Thứ hai, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 88/2020/NĐ-CP thì:

“Điều 22. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp

1. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định này.

2. Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

3. Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.

4. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.”

Như vậy, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP;

+) Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;

+) Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp;

+) Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ đến Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Hỗ trợ phí khám bệnh nghề nghiệp cho người đã chuyển công việc khác

Hồ sơ giám định sức khỏe để giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp