19006172

Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ gì?

Cho tôi hỏi trường hợp nào sẽ phải điều tra bệnh nghề nghiệp? Hồ sơ khi điều tra và thời hạn điều tra bệnh nghề nghiệp là bao nhiêu lâu? Mong anh, chị sớm giải đáp, cảm ơnHồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021

Luật sư tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ gì đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp tiến hành điều tra bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 14 Thông tư 28/2016/TT-BYT quy định như sau:

”Điều 14. Các trường hợp điều tra bệnh nghề nghiệp

1. Điều tra lần đầu bệnh nghề nghiệp áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Người lao động có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp có liên quan đến bn thân mà chưa được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;

b) Người sử dụng lao động có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp;

c) Xy ra nhiều trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc nhiều người bị ốm, mắc bệnh trong cùng một thời điểm tại một cơ sở lao động;

d) Kết quả quan trắc môi trường lao động vượt giới hạn cho phép nhưng không có trường hợp người lao động được phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc cơ sở lao động không thực hiện quan trắc môi trường lao động và khám sức khỏe cho người lao động;

đ) Cơ quan Bo him xã hội có yêu cầu điều tra bệnh nghề nghiệp;”

Như vậy, theo điều tra bệnh nghề nghiệp sẽ được tiến hành khi thuộc một trong các trường hợp trên.

Thứ hai, Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 28/2016/TT-BYT quy định thì hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ như sau:

1. Biên bản hiện trường cơ sở lao động.

2. Vật chứng, tài liệu có liên quan.

3. Hồ sơ quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp của cơ sở lao động.

4. Biên bản phỏng vấn trực tiếp người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng khác có liên quan đến công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp của cơ sở lao động.

5. Kết quả khám và làm xét nghiệm đối với các trường hợp người lao động nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp (nếu có).

6. Biên bản điều tra bệnh nghề nghiệp.

Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021

7. Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra bệnh nghề nghiệp.

8. Những tài liệu khác có liên quan đến quá trình điều tra bệnh nghề nghiệp.

9. Thời gian lưu giữ hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp là 15 năm tại cơ sở sử dụng lao động và các cơ quan của thành viên đoàn điều tra.

Thứ ba, về thời hạn điều tra bệnh nghề nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BYT như sau:

“Điều 18. Thời hạn, trình tự điều tra và công bố Biên bản điều tra

1. Thời hạn điều tra: Không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định thành lập đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp có hiệu lực thi hành.”

Theo đó, Thời hạn điều tra bệnh nghề nghiệp sẽ không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định thành lập đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp có hiệu lực thi hành.

Trên đây là bài viết về vấn đề Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ gì? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác tại:

Mức và hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp bệnh nghề nghiệp khi đã thôi việc

Nếu còn vướng mắc về Hồ sơ điều tra bệnh nghề nghiệp năm 2021 cần những giấy tờ gì; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam