19006172

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động khi bị tai nạn giao thông?

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động

Xin chào luật sư! Cho tôi hỏi hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động khi tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Nếu không có biên bản điều tra tai nạn giao thông của công an, sơ đồ hiện trường vụ án thì có được giải quyết tai nạn lao động không? Vì tôi bị tai nạn trên đường đi làm về và được đưa vào bệnh viện luôn, không có công an đến điều tra hiện trường. Xin cảm ơn.Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn.. Với trường hợp của bạn về vấn đề hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động.

Căn cứ Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“Điều 45. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động

Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này;”

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ tai nạn lao động; người lao động phải đáp ứng các điều kiện sau:

+) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; và

+) Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo thông tin bạn cung cấp bạn bị TNGT trên quãng đường đi làm về. Để được hưởng chế độ tai nạn lao động; bạn phải đáp ứng điều kiện sau:

+) Bị tai nạn trên tuyến đường từ nơi làm việc về nhà trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; và

+) Bị suy giảm khả năng lao động  từ 5% trở lên do bị tai nạn giao thông.

Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện trên thì bạn sẽ không được giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Thứ hai: Về hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Khi đáp ứng các điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động. Bạn cần chuẩn bị hồ sơ như sau để được giải quyết chế độ tai nạn lao động.

Căn cứ Điều 57 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.” 

Như vậy

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Sổ bảo hiểm xã hội.

+) Giấy ra viện; hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú.

+) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

+) Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Nếu bạn đáp ứng các điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động; bạn có thể hưởng chế độ tai nạn lao động.

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động mới nhất không còn biên bản khám nghiệm hiện trường; sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hay biên bản tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Mục 1 Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 quy định đối với văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN (Mẫu số 05-HSB), ghi bổ sung vào cuối Điểm 1 của văn bản nội dung như sau:

+ Đối với trường hợp hưởng chế độ TNLĐ: Biên bản điều tra TNLĐ số … ngày … tháng … năm … của Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở; cấp tỉnh; hoặc cấp Trung ương. Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung: (biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày…tháng …năm …của …);

Do vậy, bạn vẫn cần biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn hoặc biên bản điều tra tai nạn lao động để hoàn thiện hồ sơ.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động và thời gian nộp

Hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng có được cấp BHYT

Mọi thắc mắc liên quan đến Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động; Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp.

luatannam