19006172

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần khi bị ung thư gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần khi bị ung thư gồm những giấy tờ gì?

Em đã nghỉ việc ở công ty và khi nhận sổ BHXH, mong Tổng đài tính hộ em quá trình đóng với ạ, em tham gia BHXH ở công ty từ t1/2010-t4/2014 lương 4.200.000đ, từ t5/2014 đến t11/2017 lương 6.000.000 đồng. Từ t12/2017 đến t5/2020 lương 7.500.000. Hồ sơ của em cần những gì vì em bị ung thư giai đoạn cuối?hưởng BHXH 1 lần khi bị ung thư

Luật sư tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng BHXH khi bị ung thư giai đoạn cuối

Về xác định số tháng hưởng căn cứ điểm b khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

Như vậy, bạn đã đóng BHXH liên tục từ 1/2010 đến 5/2020 nên tổng thời gian tham gia BHXH là là 10 năm 5 tháng và được làm tròn thành 10,5 năm. Lúc này:

+ Số tháng hưởng BHXH một lần từ 1/2010 đến 12/2013 = 4 x 1,5 = 6 tháng.

+ Số tháng hưởng BHXH một lần từ 1/2014 đến 05/2020 = 6,5 x 2= 13 tháng. 

Theo đó, tổng số tháng hưởng của bạn là 19 tháng.

Về xác định mức bình quân tiền lương:

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2.Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, bạn còn được hưởng hệ số trượt giá theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

Năm20102011201220132014201520162017201820192020
Mức điều chỉnh1,641,381,261,181,141,131,101,061,031,001,00

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH x Hệ số trượt giá) : Tổng số tháng đóng BHXH

Theo đó, Mbqtl bao gồm cả hệ số trượt giá = {(4.200.000 x 12 x 1,64) + (4.200.000 x 12 x 1,38) + (4.200.000 x 12 x 1,26) + (4.200.000 x 12 x 1,18) + [(4.200.000 x 4 + 6.000.000 x 8) x 1,14] + (6.000.000 x 12 x 1.13) + (6.000.000 x 12 x 1.1) + [(6.000.000 x 11 + 7.500.000) x1.06] + (7.500.000 x 12 x 1.03) + (7.500.000 x 12) + (7.500.000 x 5)} : 125 = 6.462.000 đồng

Lúc này, mức hưởng BHXH 1 lần = Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH = 6.462.000 x 19 = 122.778.000 đồng.

Thứ hai, hồ sơ hưởng BHXH 1 lần khi bị ung thư gồm những gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  

1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần;…gồm:

a) Trường hợp hưng BHXH một lần.

a1) S BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB

a4) Trường hợp bị mắc những bệnh nguy him đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyn sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bn giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK thể hiện tình trạng suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.”

Như vậy, trong trường hợp bạn mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối thì hồ sơ hưởng BHXH một lần của bạn bao gồm:

– Sổ bảo hiểm xã hội đã chốt toàn bộ quá trình đóng bao gồm đầy đủ tờ bìa và các tờ rời;

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo mẫu số 14-HSB;

– Trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được;

Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ bạn mang theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Gia đình khó khăn có được rút BHXH một lần luôn không?

Đóng BHXH 20 năm hưởng hệ số trượt giá được không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét