19006172

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp? Tôi là lao động nam 61 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 30 năm và tôi sắp có quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu. Theo tôi được biết tôi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu và đang đề nghị công ty làm cho mình. Vậy tôi muốn hỏi hồ sơ hưởng lương hưu cần những gì và thời hạn nộp là bao lâu?Hồ sơ hưởng chế độ hưu tríTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng lương hưu trong trường hợp đã nghỉ việc như sau:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Trách nhiệm của Bộ phận TN-Trả KQ

1.2.2. Đối với hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng: Hồ sơ theo quy định tại Điều 108, Điều 113, khoản 1 Điều 116, khoản 1 và 8 Điều 123 Luật BHXH; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP; Điều 25 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP, gồm:

a) Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

a1) Sổ BHXH.

a2) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

a3) Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

a4) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Như vậy:

Theo quy định của luật mới thì hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm những loại giấy tờ trên và tùy từng trường hợp sẽ cần những giấy tờ phù hợp. Hiện tại, bác đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vậy nên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của bác bao gồm:

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ hưu trí thì sẽ căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH và Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Bước 01: Trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu về tuổi và số năm tham gia Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng lao động ra Thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng lao động. Thời hạn ra thông báo cụ thể do Công ty tự quy định, tốt nhất nên trước 30 ngày – 45 ngày.

Tên văn bản ban hành: Thông báo chấm dứt Hợp đồng lao động với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Bước 02: Chậm nhất là trước 30 ngày, Công ty ra Quyết định nghỉ hưu cho người lao động làm căn cứ báo giảm trên Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí cho Người lao động.

Tên văn bản ban hành: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12-HSB hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính).

Bước 03: Sau khi ban hành Quyết định nghỉ hưu, Công ty phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục Báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho người lao động.

– Trong hồ sơ Báo giảm bảo hiểm cho người lao động, công ty cần soạn 01 công văn và đính kèm trong hồ sơ báo giảm về việc báo giảm sớm và đóng trước tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ hưởng hưu trí

Tên văn bản ban hành: Công văn đề nghị đóng tiền Bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ hưu

Bước 04: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ theo Bước 03, sau đó thông báo chấp thuận giải quyết hồ sơ qua email.

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

 

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bước 05: Ủy nhiệm chi đóng tiền bảo hiểm xã hội trước cho người lao động nghỉ hưu;

Bước 06: Công ty gửi hồ sơ chốt sổ Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động. Hồ sơ bao gồm:

– Sổ Bảo hiểm xã hội;

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo Mẫu số 12-HSB hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí (bản chính).

– Ủy nhiệm chi đóng tiền BHXH trước cho người lao động về hưu

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này

Bước 07: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động;

Bước 08: Cơ quan Bảo hiểm xã hội trả Quyết định nhận lương hưu cho người lao động và các giấy tờ liên quan.

Bước 09: Người lao động nhận Quyết định hưởng lương hưu và các giấy tờ liên quan khác nhập đến cơ quan BHXH quận/huyện nơi thường trú để nhận trợ cấp lương hưu hằng tháng.

Bên cạnh đó bác có thể tham khảo về mức hưởng lương hưu tại bài viết: 

Cách tính lương hưu cho người lao động theo luật mới

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được xác định như thế nào

Nếu trong quá trình giải quyết bác còn vấn đề gì thắc mắc về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam