19006172

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp? Tôi là lao động nam 61 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội 30 năm và tôi sắp có quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu. Theo tôi được biết tôi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vậy tôi muốn hỏi hồ sơ hưởng lương hưu cần những gì và thời hạn nộp là bao lâu?Hồ sơ hưởng chế độ hưu tríTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng lương hưu trong trường hợp đã nghỉ việc như sau:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Trách nhiệm của Bộ phận TN-Trả KQ

1.2.2. Đối với hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng: Hồ sơ theo quy định tại Điều 108, Điều 113, khoản 1 Điều 116, khoản 1 và 8 Điều 123 Luật BHXH; khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP; Điều 25 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP, gồm:

a) Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

a1) Sổ BHXH.

a2) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

a3) Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) đối với người nghỉ hưu do suy giảm KNLĐ hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%) đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

a4) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04B-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực).

Như vậy:

Theo quy định của luật mới thì hồ sơ hưởng lương hưu bao gồm những loại giấy tờ trên và tùy từng trường hợp sẽ cần những giấy tờ phù hợp. Hiện tại, bác đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vậy nên hồ sơ hưởng chế độ hưu trí của bác bao gồm:

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Về thời hạn giải quyết hưởng lương hưu

Căn cứ tại Khoản 1,2,4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

1. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội….

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí

 

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do“.

Vì vậy:

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bác được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ theo quy định đến  cơ quan bảo hiểm xã hội và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bác; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh đó bác có thể tham khảo về mức hưởng lương hưu tại bài viết: 

Cách tính lương hưu cho người lao động theo luật mới

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được xác định như thế nào

Nếu trong quá trình giải quyết bác còn vấn đề gì thắc mắc về hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam