19006172

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất theo luật mới

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Anh/chị cho em hỏi công ty em có 1 bạn bị tai nạn giao thông và bị chết nhưng không phải trong khoảng thời gian làm việc tại công ty. Hiện em muốn làm chế độ tử tuất cho bạn ấy, em muốn hỏi hồ sơ hưởng chế độ tử tuất gồm những gì ạ?Hồ sơ hưởng chế độ tử tuấtTư vấn chế độ tử tuất:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất theo luật mới tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 

Theo như thông tin bạn cung cấp, người lao động bên công ty bạn bị tai nạn giao thông nhưng không trong thời gian làm việc và hiện tại muốn làm chế độ tử tuất.

Theo Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bao gồm:

1.2.4. Đối với thân nhân hưởng chế độ tử tuất: Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật BHXH; mẫu số 04C-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực); khoản 4 Điều 25 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a) Trường hợp thân nhân của người đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:

a1) Sổ BHXH.

a2) Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

a3) Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.

a4) Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) hoặc bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm KNLĐ.

a5) Trường hợp chết do TNLĐ, BNN thì có thêm biên bản điều tra TNLĐ hoặc bệnh án điều trị BNN.

a6) Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

a7) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04C-HBKV ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.”

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuấtTư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy:

Công ty bạn cần yêu cầu gia đình người lao động chuẩn bị các giấy tờ sau để giải quyết chế độ tử tuất cho họ:

– Sổ BHXH của người đang đóng BHXH;

– Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử;

– Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB (bản chính);

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bản chính) hoặc Giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày người lao động bên công ty bạn mất, thân nhân phải nộp hồ sơ cho bên công ty bạn và sau đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ gia đình, công ty bạn phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả cho gia đình có người lao động chết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu không giải quyết thì họ sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Điều kiện hưởng và thủ tục hưởng trợ cấp mai táng phí

Cách ghi tờ khai thân nhân theo mẫu 09 – HSB

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam