19006172

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời gian nộp? Chồng tôi vừa mất do tai nạn lao động. Khi còn sống, anh có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tôi nghe nói người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất. Vậy cho tôi hỏi, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất và thời hạn nộp được quy định cụ thể như thế nào?Hồ sơ hưởng chế độ tửTư vấn chế độ tử tuất:

Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bác, Tổng đài tư vấn xin được tư vấn, giải đáp như sau:

Về hồ sơ hưởng trợ cấp tuất

Căn cứ Điều 111 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về hồ sơ hưởng chế độ tử tuất:

1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

c) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

d) Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật này; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

đ) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng hoặc người đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng bao gồm:

a) Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

b) Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”.

Như vậy:

Theo quy định trên và kết hợp Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng trợ cấp tuất bao gồm:

1. Sổ BHXH của người đang đóng BHXH;

2. Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

3. Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB (bản chính).

4. Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK đối với thân nhân bị suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên (bản chính, trường hợp người lao động đã có biên bản GĐYK để hưởng các chính sách khác trước đó mà đủ điều kiện hưởng thì có thể thay bằng bản sao) hoặc bản sao giấy xác nhận khuyết tật mức độ đặc biệt nặng (tương đương mức suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên) theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH trong trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do suy giảm KNLĐ;

5. Biên bản điều tra TNLĐ;

6. Trường hợp thanh toán phí GĐYK thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK.

a7) Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực theo mẫu số 04C-HBKV ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Hồ sơ hưởng chế độ tử

Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 19006172

Về thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tuất

Căn cứ Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về giải quyết hưởng chế độ tử tuất:

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động“.

Như vậy:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chồng chị mất thì thân nhân nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động và sau đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ gia đình, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Và để biết cụ thể chế độ tử tuất của gia đình, bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết:

Cách ghi tờ khai thân nhân theo mẫu 09 – HSB

Quyền lợi thân nhân người chết do tai nạn lao động

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam