19006172

Hồ sơ hưởng lương hưu cho sỹ quan mới nhất

Hồ sơ hưởng lương hưu cho sỹ quan mới nhất

Bố tôi là sỹ quan trong quân đội cấp bậc Đại úy. Tháng 4/2021 thì bố tôi đủ tuổi đã tham gia bảo hiểm xã hội 28 năm và đang chuẩn bị nghỉ hưởng lương hưu. Tôi không biết hồ sơ hưởng lương hưu cho sỹ quan như bố tôi thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn của Luật sư.Lương hưu cho sỹ quan

Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về hồ sơ hưởng lương hưu cho sỹ quan mới nhất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi theo Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 như sau: 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;”

Do đó, bố bạn là sỹ quan tháng 04/2021 đủ tuổi (55 tuổi 3 tháng) và tham gia bảo hiểm xã hội 28 năm nên bố bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu trong năm 2021.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 22 Thông tư 181/2016 TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong Bộ Quốc phòng quy định:

“Điều 22. Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng

1. Sổ BHXH

2. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ BHXH của Thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền (Mẫu do Bộ Quốc phòng ban hành). Riêng đối với người tham gia BHXH tự nguyện thay quyết định nghỉ việc bằng đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 14-HBQP).

4. Bản quá trình đóng BHXH (Mẫu số 04A-HBQP).

5. Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (Mẫu số 07A-HBQP đến Mẫu số 07C-HBQP).

6. Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng (Mẫu số 15C-HBQP)

7. Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (Mẫu số 13A-HBQP) có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan

Lương hưu cho sỹ quan

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Do đó, để giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng thì bố bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+) Sổ BHXH;

+) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ BHXH của Thủ trưởng đơn vị cấp có thẩm quyền  theo Mẫu do Bộ Quốc phòng ban hành;

+) Bản quá trình đóng BHXH theo Mẫu số 04A-HBQP;

+) Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo Mẫu số 07A-HBQP đến Mẫu số 07C-HBQP;

+) Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng theo Mẫu số 15C-HBQP.

Trên đây là bài viết về Hồ sơ hưởng lương hưu cho sỹ quan mới nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Cách tính mức hưởng lương hưu cho cán bộ nhà nước theo luật mới

Chế độ hưu trí với sĩ quan làm việc trong cơ quan nhà nước

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Hồ sơ hưởng lương hưu cho sỹ quan mới nhất vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam