19006172

Hồ sơ hưởng thai sản cho người phải nghỉ dưỡng thai

Nội dung câu hỏi:

Tôi mang thai được 03 tháng thì phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở y tế vì tôi không đủ sức khỏe để làm việc. tôi muốn hỏi về Hồ sơ hưởng thai sản cho người phải nghỉ dưỡng thai bao gồm những giấy tờ gì?Hồ sơ hưởng thai sản cho người phải nghỉ dưỡng thai

Tư vấn Chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Vấn đề Hồ sơ hưởng thai sản cho người phải nghỉ dưỡng thai; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai

Căn cứ pháp luật: Khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

Theo quy định này, điều kiện hưởng thai sản của lao động nữ phải nghỉ dưỡng thai bao gồm:

– Thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội ít nhất 12 tháng.

– Đóng ít nhất 03 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Có chỉ định phải nghỉ dưỡng thai của cơ sở y tế.

Khi lao động nữ nghỉ dưỡng thai cần có giấy tờ gì?

Căn cứ pháp luật: khoản 3 Điều 18 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 18. Cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

3. Việc chứng nhận nghỉ dưỡng thai thực hiện như sau:

a) Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đã nghỉ việc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

c) Biên bản giám định y khoa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 52/2016/TT-BYT đối với trường hợp do Hội đồng Giám định y khoa cấp;

d) Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.”

Theo quy định này, để hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ phải nghỉ dưỡng thai thì lao động nữ đó phải có một trong các loại giấy tờ sau:

–  Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

– Biên bản giám định y khoa do hội đồng giám định y khoa cấp

Hồ sơ hưởng thai sản cho người phải nghỉ dưỡng thai

Tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 thì người lao động cần phải chuẩn bị hồ sơ để hưởng chế độ thai sản cụ thể như sau:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ

* Đối với trường hợp lao động nữ sinh con thì cần chuẩn bị hồ sơ cụ thể như sau:

– Trường hợp thông thường:

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Hoặc trích lục khai sinh;

+ Hoặc bản sao giấy chứng sinh.

Đối với trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai thì cần phải có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.

+ Trường hợp phải giám định y khoa: Biên bản giám định y khoa.

Theo đó, Hồ sơ hưởng thai sản cho người phải nghỉ dưỡng thai bao gồm:

– Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con.

– Một trong các loại giấy tờ sau đây có thể hiện việc phải nghỉ dưỡng thai: giấy ra viện, tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, biên bản giám định y khoa.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi thắc mắc liên quan đến Vấn đề nghĩ dưỡng thai, bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam