19006172

Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà và nơi nộp theo QĐ 08

Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà và nơi nộp theo QĐ 08

Chào tổng đài! Công ty chúng tôi đang muốn làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động đang làm việc. Mong tổng đài hướng dẫn về hồ sơ cần có những gì và nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà đó ở đâu?Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về: Ai được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Hồ sơ giải quyết tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg như sau:

“Điều 6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 02).

Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.”

Theo quy định nêu trên, bạn cần chuẩn bị hồ sơ nhận trợ cấp tiền thuê nhà cho người lao động như sau:

– Mẫu số 02 ban hành tại phụ lục của quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Mẫu 02 này phải được bảo hiểm xã hội nơi công ty của bạn đang tham gia xác nhận.

– Nếu đơn vị của bạn có người lao động không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội thì cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về nơi nộp hồ sơ để giải quyết tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 7 của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg như sau:

“4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.”

Theo quy định nêu trên, công ty của bạn sẽ gửi hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại đơn vị mình về Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Công ty của bạn có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là: Hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà và nơi nộp theo QĐ 08. Mọi thắc mắc liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam