19006172

Hoàn trả chi phí KCB cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Hoàn trả chi phí KCB cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở

Em ở TP.HCM đã tham gia BHYT 5 năm liên tục từ 01/01/2021. Em có số tiền 5% cùng chi trả với bảo hiểm là 9.157.000 đồng thì được hoàn lại số tiền này đúng không ạ? Thủ tục như thế nào ạ?Hoàn trả chi phí KCB cùng chi trảTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề hoàn trả chi phí KCB cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Về việc thanh toán lại phần vượt quá 6 tháng lương cơ sở của số tiền đồng chi trả

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh một số trường hợp

3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định này:

a) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;

b) Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó;”

Theo đó, bạn sẽ được thanh toán lại phần chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở là: 9.157.000 đồng – 8.940.000 đồng = 217.000 đồng.

Để được thanh toán phần chênh lệch này, bạn cần chuẩn bị:

– Thẻ BHYT có dòng ch: “Thời đim đủ 05 năm liên tục …” và giy tờ tùy thân có ảnh (bản sao).

– Hóa đơn viện phí (bản chính).

Hoàn trả chi phí KCB cùng chi trả

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 1900 6172

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế.

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến”.

Như vậy, khi bạn đi khám chữa bệnh đúng tuyến và có số tiền đồng chi trả lớn hơn 8.940.000 đồng thì bạn sẽ được hưởng mức 100% BHYT. 

Trên đây là bài viết về vấn đề Hoàn trả chi phí KCB cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Xác định thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ bảo hiểm y tế?

Thẻ BHYT ghi sai thông tin về thời điểm 5 năm liên tục

Nếu còn vướng mắc về vấn đề hoàn trả chi phí KCB cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam