19006172

Hoàn trả lại tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình năm 2020

Hoàn trả lại tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình năm 2020

Cho tôi hỏi về vấn đề hoàn trả lại tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình năm 2020. Mọi người cho mình hỏi thẻ BHYT theo hộ gia đình của mình có thời hạn đến tháng 7/2021 mà bây giờ mình có thêm y tế BHTN của doanh nghiệp nữa thì thẻ BHYT hộ gia đình sẽ bị cắt và mình có lấy lại được tiền không và sẽ được trả lại bao nhiêu?Hoàn trả lại tiền đóng BHYT

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoàn trả lại tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“1. Nhóm do người lao động và đơn vị đóng, bao gồm:

1.1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành Hợp tác xã hưởng tiền lương, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 3 Điều 4.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

1.3. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

1.4. Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng BHYT:

a) Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

b) Công nhân Công an.

c) Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình, bao gồm:

5.1. Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

5.2. Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Tham gia BHYT theo nhóm đối tượng tại Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 17;

1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.”

Như vậy, bạn đang tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà chuyển sang đối tượng tham gia y tế BHTN của doanh nghiệp thì sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình cho thời gian tham gia BHYT nhưng chưa được hưởng.

Thứ hai, mức thanh toán tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình cho thời gian chưa hưởng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian còn lại thẻ BHYT có giá trị sử dụng. Thời gian còn lại thẻ có giá trị sử dụng được tính từ thời điểm sau đây đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT:

2.1. Từ thời điểm sử dụng của thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này;

2.2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này;

2.3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, số tiền bạn được hoàn trả sẽ tính từ thời điểm sử dụng của thẻ BHYT theo doanh nghiệp được cấp đến hết thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT theo hộ gia đình.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hoàn trả lại tiền đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình năm 2020.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Quy định về thủ tục để được hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

Hồ sơ hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

mặt nạ đất sét