19006172

HOT HOT: HỖ TRỢ LÊN ĐẾN 3 TRIỆU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG THUÊ TRỌ

HOT HOT: HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO

NƯỜI LAO ĐỘNG 04/2022 – 06/2022

Căn cứ:

 • Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
 • Hiệu lực thi hành từ ngày 28/03/2022;

Phạm vi áp dụng:

 • Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018
 • 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc 04 vùng kinh tế trọng điểm gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mẫu, An Giang và Kiên Giang.

Đối tượng áp dụng:

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 • Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Lưu ý: Nếu Người lao dộng không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của Doanh nghiệp của tháng leien fkeef trước thời điểm Doanh nghiệp lập Danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

A. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

Mức hưởng và Thời gian chi trả:

 • Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng;
 • Thời gian hỗ trợ: tối đa 03 tháng;
 • Phương thức chi trả: hằng tháng;

Hồ sơ đề nghị:

 • Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của Cơ quan BHXH theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Mẫu 02)
 • Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì hồ sơ đề nghị cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cách thức thực hiện:

Bước 1: Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (mẫu 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác theo Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và gửi Doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Doanh nghiệp lập danh sách trên cơ sở đề nghị của Người lao động theo mẫu số 02 và niêm yết tại nơi làm việc 03 ngày làm việc.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lưu ý: Doanh nghiệp lập danh sách Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng hoặc có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian xác nhận của cơ quan BHXH: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Bước 04: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân huyện nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đề nghị gửi hồ sơ gộp 2 hoặc 3 tháng. Thời gian tiếp nhận chậm nhất: 15/08/2022.

Bước 05: Trong thời gian 04 ngày, Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phó hỗ trợ, nếu từ chối cần ghi rõ lý do.

Sau khi nhận được kinh phí, trong 02 ngày làm việc Doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

B. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Mức hưởng và Thời gian thực hiện:

 • Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
 • Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.
 • Phương thức chi trả: Hằng tháng.

Hồ sơ đề nghị:

 • Danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của Cơ quan BHXH theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Mẫu 02)
 • Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cách thức thực hiện:

Bước 1: Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (mẫu 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác theo Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg và gửi Doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Doanh nghiệp lập danh sách trên cơ sở đề nghị của Người lao động theo mẫu số 02 và niêm yết tại nơi làm việc 03 ngày làm việc.

Bước 3: Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thời gian xác nhận của cơ quan BHXH: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Bước 04: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đề nghị gửi hồ sơ gộp 2 hoặc 3 tháng. Thời gian tiếp nhận chậm nhất: 15/08/2022.

Bước 05: Trong thời gian 04 ngày, Ủy ban nhân dân huyện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phó hỗ trợ, nếu từ chối cần ghi rõ lý do.

Sau khi nhận được kinh phí, trong 02 ngày làm việc Doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Bài viết liên quan: 

Mẫu 01: Đơn đề nghị hỗ trợ tiền nhà

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Áp dụng với NLĐ đang làm tại DN)

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Áp dụng với NLĐ quay lại thị trường Lao động)

Nếu trong quá trình giải quyết có gì vướng mắc về vấn đề: Có thể uỷ quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đang làm việc; xin bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam