19006172

Hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Bên công ty tôi có một bạn nghỉ ốm đau được hơn 1 tuần rồi và bạn ấy muốn hưởng chế độ dưỡng sức. Giờ tôi đang làm hồ sơ dưỡng sức sau ốm đau cho bạn ấy nhưng tôi không biết điển mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau như thế nào, mọi người có thể chỉ cho tôi cách điền được không ạ? Trong thời gian bao lâu thì công ty tôi phải nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH ạ?mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Căn cứ  Quyết định 166/QĐ-BHXH, để làm hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau, bạn điền vào Phần I Mục C mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau như sau:

Cột A: Ghi số thứ tự

Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.

Cụ thể

+) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

+) Tối đa 07 ngày đối vớingười lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

+) Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống.

Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau.

Cột E: bỏ trống không ghi.

Thứ hai, thời hạn nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ theo quy định tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau ốm đau như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, công ty sẽ có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ để nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Và thời hạn cơ quan bảo hiểm sẽ giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động là trong vòng tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Hướng dẫn điền mẫu 01B-HSB chế độ dưỡng sức sau ốm đau

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hồ sơ và thời gian nộp đề nghị hưởng dưỡng sức sau ốm đau

Thời gian nghỉ dưỡng sức sau ốm đau sẽ do ai quyết định?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét