19006172

Hướng giải quyết khi công ty chưa chốt sổ cho NLĐ hưởng TCTN

Hướng giải quyết khi công ty chưa chốt sổ cho NLĐ hưởng TCTN

Cho tôi hỏi về vấn đề hướng giải quyết khi công ty chưa chốt sổ cho NLĐ hưởng TCTN đồng thời là thời hạn để nộp hồ sơ hưởng TCTN là bao lâu ạ? Tôi nghỉ việc đã hơn 2 tháng mà công ty vẫn chưa chốt sổ BHXH cho tôi thì tôi phải làm sao vì tôi nghe nói không có sổ BHXH sẽ không được giải quyết hồ sơ hưởng TCTN? Tôi xin cảm ơn. công ty chưa chốt sổ cho NLĐ

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Luật việc làm 2013  như sau:

“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bạn nghỉ việc bạn phải làm hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Thứ hai, hướng giải quyết khi công ty chưa chốt sổ cho NLĐ hưởng TCTN

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP (sửa đổi khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP) quy định như sau:

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2.Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;………

3.Sổ bảo hiểm xã hội.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 điều 47 Bộ Luật lao động 2012 quy định như sau:

“2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy, để được hưởng TCTN hồ sơ của bạn bắt buộc phải có sổ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, trong thời hạn 7 ngày làm việc và chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn .Theo như thông tin mà bạn cung cấp, bạn nghỉ việc đã được hơn 2 tháng mà công ty vẫn chưa trả sổ cho bạn. Trong trường hợp này bạn phải trực tiếp khiếu nại Giám đôc công ty hoặc khiếu nại đến Thanh tra Phòng Lao động Thương binh – Xã hội để yêu cầu giải quyết.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hướng giải quyết khi công ty chưa chốt sổ cho NLĐ hưởng TCTN.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Quy định thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì

Có được cộng dồn 2 công ty lại để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp không