19006172

Hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không?

Hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không?

Anh chị cho em hỏi hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không?. Theo em được biết thì để được hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ phải đóng ít nhất 6 tháng liên tục trước khi sinh. Vậy trường hợp đóng đủ 6 tháng nhưng không liên tục trong 12 tháng trước khi sinh có được chấp nhận không? Khi người lao động sinh vào ngày 10/02/2020 thì trong tháng 2/2020 người lao động có phải đóng BHXH không? Khi hưởng chế độ thai sản thì người lao động có được cấp thẻ BHYT không?Có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT

Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không? của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định này thì để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì phải đáp ứng điều kiện là đúng đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Quy định này được hiểu là 12 tháng trước khi sinh người lao động chỉ cần đóng được 06 tháng liên tục hay không liên tục thì đều được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, quy định về việc đóng BHXH trong tháng nghỉ thai sản

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

………………

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản“.

Theo quy định của pháp luật, khi người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không tham gia đóng bảo hiểm xã hội tháng đó cho họ.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Theo đó, pháp luật hiện hành quy định, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày công trở lên trong tháng thì được tính là thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, khi đó người lao động và đơn vị không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Trong trường hợp của bạn, người lao động của bạn sinh con ngày 10/02/2020 do đó, trong tháng 02/2020 người lao động của bên công ty bạn đã nghỉ thai sản trên 14 ngày làm việc nên người lao động không phải đóng BHXH trong tháng 2/2020 nhưng tháng 2/2020 vẫn được tính là thời gian tham gia đóng BHXH.

Thứ ba, về việc hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không

Căn cứ Điểm 2.7, Khoản 2, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 17. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng, bao gồm:

2.7. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH”.

Theo đó, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH thuộc nhóm tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng.

Căn cứ Điều 47 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định vấn đề Hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không như sau:

“Điều 47. Quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT

4. Người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp, không thực hiện đổi thẻ BHYT. Đối với người lao động nghỉ không lương mà trong thời gian đó đơn vị lập hồ sơ nghỉ hưởng chế độ thai sản thì ghi giá trị sử dụng từ tháng nghỉ thai sản đến hết giá trị sử dụng của thẻ BHYT đã cấp”.

Như vậy, theo quy định này thì người lao động hưởng chế độ thai sản sẽ tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp mà không thực hiện đổi thẻ BHYT. Do đó, trong thời gian hưởng chế độ thai sản bạn sẽ tiếp tục sử dụng thẻ BHYT mà công ty đã cấp cho bạn.

Mọi thắc mắc liên quan đến Hưởng thai sản thì có được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT không?, bạn vui lòng liên hệ Tư vấn chế độ thai sản online: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không?

 

luatannam