19006172

Khi bị thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức hay không?

Khi bị thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức hay không?

Xin hỏi khi bị thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức hay không? Được nghỉ bao nhiêu ngày? Và giả sử trong 1 năm người này có 2 lần được bác sĩ cho nghỉ vì bị thai chết lưu thì có được hưởng 2 lần dưỡng sức hay không? Hồ sơ hưởng dưỡng sức như thế nào?


Thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi khi bị thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, khi thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức hay không

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, 

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Theo đó, chế độ nghỉ thai sản khi bị thai chết lưu được quy định cụ thể tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội.

Do vậy, sau khi bạn nghỉ chế độ thai sản do thai chết lưu, khi trở lại làm việc mà không đủ sức khỏe thì bạn được nghỉ dưỡng sức theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, số ngày nghỉ dưỡng sức khi thai chết lưu

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, 

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.”

Số ngày nghỉ dưỡng sức cụ thể do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định và được nghỉ tối đa là 5 ngày.

Thứ ba, một năm có được nghỉ dưỡng sức hai lần khi thai chết lưu không

Căn cứ công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH quy định về chế độ thai sản như sau:

“2. Về chế độ thai sản:

e) Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật bảo hiểm xã hội được tính cho một năm, kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch.”

Theo quy định trên, trong một năm, số lần nghỉ dưỡng sức sau thai sản của người lao động không bị giới hạn. Tuy nhiên, tổng số ngày nghỉ dưỡng sức trong năm không được vượt quá số ngày tối đa được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội.

Do vậy, trong 1 năm bị thai chết lưu 2 lần thì lao động có thể nghỉ 2 lần dưỡng sức và tổng số ngày nghỉ không quá 5 ngày.

Thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức

Tư vấn chế độ thai sản Online 24/7: 1900 6172

Thứ tư, hồ sơ hưởng dưỡng sức khi thai chết lưu

Tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH có quy định về hồ sơ hưởng DSPHSK sau thai sản như sau:

“2.4. Trường hợp hưởng DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập”.

Như vậy, để hưởng chế độ dưỡng sức sau khi thai chết lưu thì công ty bạn chỉ cần lập Danh sách 01B-HSB và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Khi bị thai chết lưu có được nghỉ dưỡng sức hay không. 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

->Mức hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản?

luatannam