19006172

Khi đi tái khám có cần phải nộp giấy chuyển tuyến hay không?

Khi đi tái khám có cần phải nộp giấy chuyển tuyến hay không?

Xin chào Tổng đài Tư vấn An Nam, tôi có thắc mắc muốn được tư vấn và giải đáp như sau: Chồng tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức mà nơi đăng ký KCB ban đầu tại nơi khác. Bác sĩ có xác nhận trường hợp của chồng tôi là cấp cứu ở bệnh án vậy BHYT chi trả tiền điều trị thôi hay cả chi phí thuốc men nữa? Chồng tôi có giấy hẹn tái khám của bác sĩ, vậy khi đi tái khám chồng tôi có cần phải nộp giấy chuyển tuyến hay không? Xin cảm ơn!


khi đi tái khám

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề khi đi tái khám đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, người bệnh có được BHYT thanh toán chi phí thuốc điều trị không?

Căn cứ theo quy định tại điều 21 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định những chi phí BHYT chi trả như sau:

“Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.”

Như vậy, BHYT có chi trả chi phí đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, nếu chồng bạn bạn sử dụng những loại thuốc có trong danh mục mà Bộ Y tế quy định thì chồng bạn sẽ được BHYT chi trả trong phạm vi được hưởng.

Thứ hai, khi đi tái khám có cần phải nộp giấy chuyển tuyến hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyn tuyến theo Mu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

khi đi tái khám

Như vậy, theo quy định trên, khi đi khám lại bạn cần mang theo những giấy tờ sau:

– Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

– Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh của bạn.

– Giấy hẹn khám lại của bác sĩ.

Theo đó, khi đi tái khám, bạn không cần phải nộp giấy chuyển tuyến mà chỉ cần mang theo giấy hẹn khám lại do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp. Giấy hẹn khám lại phải được cấp riêng theo mẫu số 05 ban hành theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mới được chấp nhận và hưởng như mức đúng tuyến.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Khi đi tái khám có cần phải nộp giấy chuyển tuyến hay không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc liên quan đến việc khi đi tái khám bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Bệnh phát hiện ngoài bệnh ghi trong Giấy chuyển tuyến có được xác định đúng tuyến?

Chuyển tuyến điều trị khi đi khám chữa bệnh trái tuyến

luatannam