19006172

Khi sinh viên tham gia BHYT thì mức đóng và mức hưởng là bao nhiêu?

Khi sinh viên tham gia BHYT thì mức đóng và mức hưởng là bao nhiêu?

Em đang là sinh viên năm 1, cho em hỏi khi sinh viên tham gia BHYT tại trường thì mức đóng và mức hưởng là bao nhiêu? Em muốn thay đổi nơi KCB ban đầu từ trạm y tế sang bệnh viện Giao thông vận tải thì phải làm thủ tục gì?Khi sinh viên tham gia BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, khi sinh viên tham gia BHYT thì mức đóng và mức hưởng là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.”

Căn cứ theo quy định tại  Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;.

Bên cạnh đó, mức hưởng bảo hiểm y tế của sinh viên khi đi khám chữa bệnh được quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Như vậy, theo quy định này thì mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là 4,5% mức lương cơ sở/tháng. Sinh viên chỉ cần đóng 70% chi phí còn 30% còn lại do ngân sách nhà nước chi trả. Từ 01/07/2019 lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000. Tại thời điểm hiện tại, mức đóng BHYT của sinh viên cho 1 năm là 70% x 4,5% x 1.490.000 x12 = 563.220 đồng. Và bạn sẽ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT.

Thứ hai, thủ tục thay đổi nơi đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Căn cứ Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại Phiếu giao nhận hồ sơ 610……/THE thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh được quy định như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”

Như vậy, theo quy định trên hồ sơ thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu bao gồm:

  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS, 01 bản/người).
  • Thẻ bảo hiểm y tế cũ còn giá trị.

Bên cạnh đó, bạn chuẩn bị thêm chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Bạn nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn tham gia bảo hiểm y tế. Việc đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào ngày 10 ngày đầu của tháng đầu mỗi quý (tháng 1; tháng 4; tháng 7 và tháng 10). Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, bạn chỉ có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện GTVT nếu bệnh viện đó còn chỉ tiêu BHYT.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Sinh viên đại học có được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT không?

Học sinh, sinh viên cuối khóa học mua BHYT ở trường hay mua tại địa phương?