19006172

Không lên thông báo việc làm hàng tháng có vấn đề gì không?

Không lên thông báo việc làm hàng tháng có vấn đề gì không?

Xin hỏi tôi bị quên không lên thông báo việc làm thì có bị sao không? Có được chuyển sang tháng sau lên khai báo để hưởng luôn 2 tháng không? Nếu nhiều tháng liền tôi bị quên hoặc bận không lên được thì chuyện gì có thể xảy ra? Có bị mất hết thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không vậy ạ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.


Không lên thông báo

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi không lên thông báo việc làm hàng tháng có vấn đề gì không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề Không lên thông báo việc làm hàng tháng có vấn đề gì không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 52 Luật việc làm 2013 quy định:

“Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.”

Như vậy, chỉ trừ những trường hợp nêu trên; trường hợp khác người lao động phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

Ngoài ra, Điều 19, Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Theo đó, trong trường hợp bạn quên không lên khai báo tình trạng việc làm thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Đến thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng muộn được không?

Thứ hai, có được bảo lưu TCTN khi bị tạm dừng hưởng

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 20. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp của bạn, nếu bạn vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; bạn tiếp tục thực hiện thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định; thì sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng sau, còn TCTN của tháng bạn không lên thông báo tình trạng việc làm sẽ bị mất. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong trường hợp nào?

Thứ ba, về vấn đề nhiều tháng không lên thông báo tình trạng việc làm

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

e) Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

Ngày mà người lao động được xác định bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày kết thúc của thời hạn thông báo tìm kiếm việc làm của tháng thứ 3 liên tục mà người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm.

Không lên thông báo

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Theo đó, nếu trong 03 tháng liên tục bạn không thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ tư, có được bảo lưu TCTN khi bị chấm dứt hưởng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).”

Trường hợp bạn bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do trong 03 tháng liên tục bạn không thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm thì thời gian bạn đóng BHTN chưa hưởng sẽ không được bảo lưu.

Nếu còn vướng mắc về Không lên thông báo việc làm hàng tháng có vấn đề gì không? bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Online 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Đang hưởng BHTN mà có việc làm thì thời gian còn lại có được bảo lưu không?

luatannam