19006172

Không nhận việc làm do TTDVVL giới thiệu có được hưởng TCTN nữa không?

Không nhận việc làm do TTDVVL giới thiệu có được hưởng TCTN nữa không?

Không nhận việc làm do TTDVVL giới thiệu có được hưởng TCTN nữa không? Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề như sau: Mình đã nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp được tháng thứ nhất rồi. Bên trung tâm dịch vụ việc làm có giới thiệu việc cho mình 2 lần rồi nhưng mình đều không đi, từ chối việc làm đó. Vậy thì có sao không bạn? Mình có được nhận tiền thất nghiệp không? Không được nhận nữa thì có được bảo lưu lại không? Xin cảm ơn Không nhận việc làm do TTDVVL giới thiệu

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, không nhận việc làm do TTDVVL giới thiệu có được hưởng TCTN nữa không?

Căn cứ khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 có quy định về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

– Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề, trình độ được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động;

– Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Nếu bạn đã 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, có được bảo lưu thời gian hưởng TCTN?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP như sau:

“5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, trường hợp nếu sau khi bạn đã 2 lần từ chối việc làm mà không có lý do chính đáng thì bạn sẽ không được bảo lưu những tháng đóng BHTN chưa nhận theo quy định.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Từ chối việc làm mà không có lý do chính đáng theo quy định mới

Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng tạm dừng giao dịch trực tiếp vì dịch Covid-19