19006172

Ký hợp đồng thử việc một tháng bị chấm dứt hưởng BHTN không?

Ký hợp đồng thử việc một tháng bị chấm dứt hưởng BHTN không?

Tổng đài cho tôi hỏi: Tôi hiện nay đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi tìm được việc làm mới và ký hợp đồng thử việc 1 tháng thì tôi có bị chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Tôi xin cảm ơn.Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:Ký hợp đồng thử việc

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề Ký hợp đồng thử việc một tháng bị chấm dứt hưởng BHTN không?, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1  Nghị định 61/2020/NĐ-CP:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Như vậy, nếu người lao động có việc làm thì sẽ bị chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, để được coi là có việc làm thì phải thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động

Ký hợp đồng thử việc

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn hiện nay đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì bạn đã tìm được việc làm mới và ký hợp đồng thử việc 1 tháng trong trường hợp này của bạn vẫn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, nếu như bạn ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên bạn sẽ bị chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp kể từ khi hợp đồng đó có hiệu lực.

Kết luận: 

Trường hợp của bạn ký hợp đồng thử việc trong vòng một tháng thì vẫn được coi là chưa có việc làm và bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải đi nghĩa vụ được bảo lưu không?

Quên đến nhận kết quả và quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề: Ký hợp đồng thử việc một tháng bị chấm dứt hưởng BHTN không?Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam