19006172

Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?

Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?

Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không? Vợ tôi chỉ ở nhà và không tham gia đóng BHXH ở đâu cả, còn tôi thì đang đóng bhxh ở công ty. Tháng 5/2021 vợ tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không và hưởng bao nhiêu? Tôi có thể nghỉ thành nhiều đợt khác nhau không? Tôi cần chuẩn bị giấy tờ gì để được giải quyết chế độ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi với ạ. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.


Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản

Với trường hợp lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không?

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

Theo quy định trên thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con.

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, tháng 5/2021 vợ bạn sinh con và bạn đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. 

Thứ hai, về thời gian nghỉ việc

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, lao động nam được nghỉ việc từ 5 ngày đến 14 ngày tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Thứ ba, về mức hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Theo đó, mức hưởng của bạn được tính = (Mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản / 24 ngày) x số ngày được nghỉ.

 Về mức hưởng trợ cấp 1 lần: Vợ bạn không tham gia BHXH, nếu bạn đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ bạn sinh con thì sẽ được hưởng mức trợ cấp theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Số tiền trợ cấp từ ngày 01/7/2019 được hưởng sẽ là 2.980.000 đồng (2 lần mức lương cơ sở) cho mỗi con. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tháng lương để tính trợ cấp một lần khi sinh con?

Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản

Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ tư, về vấn đề chia đợt nghỉ thai sản thành nhiều lần

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Mục 2 Công văn 3432/ LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“2. Về chế độ thai sản:

đ) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội thì có thể nghỉ làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, đối với trường hợp nghỉ làm nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn có thể chia ngày nghỉ thai sản làm nhiều lần. Tuy nhiên, tổng thời gian không quá thời gian quy định và thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thứ năm, về hồ sơ hưởng chế độ thai sản: 

Căn cứ vào Điều 4 Quyết định Quyết định 166/QĐ-BHXH thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Danh sách 01B-HSB do NSDLĐ lập;

– Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật. Bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không bài viết: Lao động nam hưởng thai sản phải nộp hồ sơ thế nào?

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc về Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không bạn có thể liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Chi trả chế độ thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con

luatannam