19006172

Lao động nam mới tham gia HĐLĐ có được trợ cấp khi nhận con nuôi?

Lao động nam mới tham gia HĐLĐ có được trợ cấp khi nhận con nuôi

Lao động nam mới tham gia HĐLĐ có được trợ cấp khi nhận con nuôi? Tôi là lao động nam, tôi mới ký hợp đồng được 1 tháng thì vợ chồng tôi có nhận nuôi 1 một cháu 3 tháng tuổi. Vậy, trong trường hợp này tôi có được nghỉ theo chế độ của bảo hiểm khi nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi không?Lao động nam mới tham gia HĐLĐTư vấn chế độ thai sản:

Với trường hợp về Lao động nam mới tham gia HĐLĐ có được trợ cấp khi nhận con nuôi Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, khi người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi. Trong trường hợp này, bạn là Lao động nam mới tham gia HĐLĐ và tham gia bảo hiểm xã hội được 1 tháng nên không đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ khi nhận con nuôi.

Lao động nam mới tham gia HĐLĐ

 

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tuy nhiên, căn cứ Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi:

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ“.

Theo đó, bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi nhưng nếu vợ bạn đáp ứng đủ điều kiện thì vẫn được hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi.

Ngoài ra, để biết cụ thể hơn về chế độ cho Lao động nam mới tham gia HĐLĐ, bạn vui lòng tham khảo bài viết: 

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi

 Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Lao động nam mới tham gia HĐLĐ có được trợ cấp khi nhận con nuôi thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam