19006172

Lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu được hưởng thai sản thế nào?

Lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu được hưởng thai sản thế nào?

Em muốn hỏi trường hợp lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu. em nằm viện 13 ngày. Khi xuất viện em thấy trên giấy ra viện phần ghi chú bác sĩ có ghi thêm nghỉ ngoại trú 4 ngày. Cho em hỏi em được giải quyết chế độ thai sản bao nhiêu ngày ạ? Mức hưởng của những ngày nghỉ này được tính như thế nào? Em phải nộp những giấy tờ gì để được giải quyết? Thời hạn chi trả khoảng tầm bao nhiêu ngày?


Lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi giải quyết chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, số ngày nghỉ khi thai lưu 14 tuần

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT như sau: 

“Điều 21. Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

2. Đối với trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động đang điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan bảo him xã hội căn cứ s ngày ngh ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.”

Bên cạnh đó, tại Phụ lục 3 của Thông tư 56/2017/TT-BYT cũng hướng dẫn ghi giấy ra viện như sau: 

“III. Phần ghi chú:

Ghi lời dn của thầy thuốc, Cách ghi lời dặn của thầy thuốc trong một số trường hợp:

– Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị bệnh hoặc để ổn định sức khỏe sau khđiều trị nội trú: Ghi rõ số ngày mà người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện. Việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sc khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày.”

Khi bị thai lưu ở tuần thứ 14, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền nhưng tối đa là 40 ngày (Theo Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Thời gian làm căn cứ tính để giải quyết chế độ thai sản sẽ căn cứ vào cả thời gian người lao động điều trị nội trú và ngoại trú ghi trên giấy ra viện. Theo thông tin bạn mang thai tuần 14 bị thai lưu, đã nằm viện 13 ngày, trên giấy ra viện phần ghi chú bác sĩ có ghi thêm nghỉ ngoại trú 4 ngày. Do đó bạn được giải quyết chế độ thai sản là 17 ngày. Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Giấy ra viện không ghi tuần tuổi của thai có được hưởng thai sản?

Thứ hai, về mức hưởng những ngày nghỉ khi thai chết lưu

Căn cứ theo quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

Theo quy định trên thì mức hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu của bạn = (bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc/ 30 ngày) x 17 ngày.

Lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu

Tư vấn chế độ thai sản Online 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về hồ sơ hưởng chế độ thai lưu

Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định thì hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu bao gồm:

– Danh sách 01B-HSB do NSDLĐ lập;

– Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

– Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn cần nộp giấy ra viện cho công ty để được giải quyết chế độ. thai lưu.

Thứ tư, về thời hạn giải quyết

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo đó, khi công ty bạn nộp hồ sơ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và chi trả trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi giải quyết chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai 14 tuần bị thai lưu của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thai chết lưu thì được nghỉ dưỡng sức bao nhiêu ngày theo quy định?

Mọi thắc mắc liên quan đến chế độ thai sản, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Có được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp thai chết lưu trước khi sinh

luatannam