19006172

Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không?

Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không?

Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không? Xin chào tổng đài tư vấn. cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Theo quy định hiện hành thì người người ngoài di chuyển nội bộ được hiểu như thế nào ạ? Đối với lao động là người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì có phải đóng BHXH không? Ngoài ra, vậy còn BHYT thì có cần phải đóng không ạ? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi trong trường hợp này, tôi xin cảm ơn rất nhiều.Di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về đối tượng người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật

1. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.”

Theo quy định trên thì đối tượng người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp được xác định là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Thứ hai, Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không?

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;”

Như vậy, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì sẽ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ ba, lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHYT không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH

Bên cạnh đó, căn cứ hướng dẫn tại Công văn 288/BHXH-QLT ngày 18/02/2020 của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh:

“Đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng thì không thuộc đối tượng đóng BHYT.”

Như vậy, lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP sẽ không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế bắt buộc tại Việt Nam.

Trên đây là bài viết về vấn đề Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không?

Nếu còn vướng mắc về Lao động nước ngoài di chuyển nội bộ có phải đóng BHXH không;  bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam