19006172

Mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?

Mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản

Tôi đang mang thai 3 tháng, tôi dự sinh vào tháng 5/2021, tháng 11/2020 tôi mới đóng BHXH. Xin hỏi tôi mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Mức hưởng của tôi sẽ như thế nào? Tôi sẽ được tính chế độ dựa trên lương của những tháng nào thế ạ vì sang năm tôi sẽ được tăng lương rồi? Chồng tôi cũng đóng bảo hiểm được mấy năm rồi thì có được nhận được chế độ gì từ bảo hiểm hay không? Mong Tổng đài tư vấn giải đáp thắc mắc! Tôi cám ơn!


đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sảnVới trường hợp Mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Vì vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con của lao động nữ là phải tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Như vậy không quan trọng thời điểm bạn tham gia bảo hiểm từ bao giờ, được bao lâu mà chỉ quan tâm đến số tháng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi bạn sinh. 

Trong trường hợp này bạn mang thai mới đóng BHXH và nếu bạn bắt đầu đóng BHXH từ tháng 11/2020 đến hết tháng 4/2021, tức là bạn đã có đủ 06 tháng đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Khi đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy

Bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản 06 tháng với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó bạn còn được nhận trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng (theo khoản 2 ĐIều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP) nên mức trợ cấp một lần bạn được nhận =  2 x 1.490.000 = 2.980.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản

Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về lương làm căn cứ tính hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

Theo quy định nêu trên, nếu bạn đóng bảo hiểm liên tục từ tháng 11/2019 và đóng đến hết tháng 5/2020 thì mức hưởng 6 tháng thai sản của bạn sẽ được tính dựa trên lương của tháng 12/2019 và các tháng 1,2,3,4,5 của năm 2020. 

Thứ tư, về chế độ của chồng bạn khi bạn sinh con

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợpsau đây:

… e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

Theo đó, nếu chồng của bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội thì khi bạn sinh con, chồng của bạn có thể nghỉ để chăm sóc bạn và con. Thời gian nghỉ hưởng chế độ cụ thể như sau:

– 05 ngày làm việc nếu bạn sinh thường;

– 07 ngày làm việc khi bạn sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Bạn sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp bạn sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Trên đây là bài viết về vấn đề mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Mức hưởng chế độ thai sản của nam được tính thế nào?

Nếu còn vướng mắc về mang thai mới đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Sau bao lâu cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển tiền thai sản

luatannam